UEH tổ chức giảng dạy, học tập theo hình thức Tập trung từ ngày 15/02/2022

Sau thời gian thí điểm giảng dạy, học tập và thi kết thúc học phần trong điều kiện “bình thường mới” từ ngày 04/01/2022 và đạt được những kết quả tích cực, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) sẽ chính thức tổ chức giảng dạy, học tập theo hình thức Tập trung ở tất cả các bậc, hệ kể từ ngày 15/02/2022 (sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022).

Phân hiệu UEH Vĩnh Long tổ chức Chương trình Trao học bổng tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021 và Giao lưu sinh viên Đại học chính quy

Ngày 11/01/2022, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức chương trình trao học bổng tuyển sinh Khóa 47 Đại học chính quy năm 2021 và chương trình giao lưu sinh viên các khoá đại học chính quy với hình thức trực tiếp tại hội trường lớn và trực tuyến qua phần mềm Cisco Webex UEH.

Hội thảo "Chuyển đổi số trong Giáo dục để phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM - Phân hiệu Vĩnh Long

Trong bối cảnh bình thường trong điều kiện mới đã đặt ra nhiều thách thức lớn cho các nhà quản lý giáo dục, lãnh đạo các cấp, lãnh đạo nhà trường, nhất là đối với giáo viên và học sinh, kể cả các bậc phụ huynh để vừa đảm bảo tính liên tục trong hoạt động giảng dạy, vừa đảm bảo chất lượng giáo dục và vừa hội nhập quốc tế. Chuyển đổi số đã, đang và sẽ là yêu cầu bắt buộc để các cơ sở giáo dục phải thực hiện để đảm bảo kế hoạch tiến độ, đảm bảo chất lượng đào tạo, đảm bảo mọi hoạt động trong tổ chức đào tạo và quản lý của cơ sở giáo dục để hướng đến phát triển bền vững; góp phần đào tạo nhân lực có chất lượng, đảm bảo cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong đó có tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Hội thảo khoa học “Mạng lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu tại Vĩnh Long” tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long

Sáng ngày 27/12/2021, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Phân hiệu Vĩnh Long (PHVL) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long và Câu lạc bộ trí thức tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học “Mạng lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu ở Vĩnh Long” theo hình thức kết hợp (Offline và Online).

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tổng kết công tác đào tạo năm 2021

Năm 2021 là năm thứ hai Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại tỉnh Vĩnh Long tuyển sinh và đào tạo Đại học chính quy. Bên cạnh, còn tuyển sinh và đào tạo Liên thông Đại học chính quy, Đại học hệ Vừa làm vừa học (Văn bằng 1, Văn bằng 2, Liên thông).

Phân hiệu UEH Vĩnh Long: Toạ đàm: “Thanh niên khởi nghiệp: cơ hội và thử thách cho sinh viên ngành kinh tế”

Nhằm thực hiện chủ trương của Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với công tác quan hệ cộng đồng doanh nghiệp, trao đổi các vấn đề thực tế, thực tập, việc làm và khởi nghiệp trong sinh viên, giao lưu chia sẻ trực tiếp với các lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn lĩnh vực khởi nghiệp, giúp sinh viên ngành kinh tế tiếp cận kiến thức thực tế, nhìn thấy cơ hội và những thử thách trong việc phát triển ý tưởng, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp, Khoa Quản Trị - Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức Tọa đàm: “Thanh niên khởi nghiệp: Cơ hội và thử thách cho sinh viên ngành Kinh tế”.

UEH tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2022

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh năm 2022 và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển sinh trong thời gian tới, sáng ngày 8/12/2021, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2022.

Phân hiệu UEH Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và Triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022

Để tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyển sinh năm 2021, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh năm 2022, sáng ngày 17/11/2021, Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (UEH-Vĩnh Long) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai kế hoạch tuyển sinh năm 2022.