Công đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

18 tháng 05 năm 2023

Chiều ngày 17/5/2023, Công đoàn cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Văn Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Thị Thý Liễu - Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu; cùng 91 Viên chức, Người lao động, trong đó có 79 đoàn viên Công đoàn cơ sở Phân hiệu.

Đại hội đã đánh giá hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 (được kéo dài đến 2023), với những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Công đoàn cấp trên; vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới hoạt động công đoàn, công tác nữ công, kiểm tra, giám sát… góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng bộ và nhà trường vững mạnh. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 và tập trung thảo luận đề ra những biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thý Liễu, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Công đoàn cơ sở đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Công đoàn cơ sở Phân hiệu cần phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, động viên, tập hợp đoàn viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần vào sự phát triển của Phân hiệu.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khoá X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 03 đồng chí tham gia UBKT Công đoàn; bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Hồ Thiện Quyền, Phó Giám đốc Phân hiệu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Thành – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thý Liễu – Bí thư Đảng ủy bộ phận, Phó Giám đốc thường trực Phân hiệu phát biểu tại Đại hội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, Lãnh đạo Đảng ủy bộ phận, Ban Giám đốc Phân hiệu tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu tham dự Đại hội

Chia sẻ