Hội thảo khoa học “Mạng lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu mạnh ở Vĩnh Long”

30 tháng 09 năm 2021

Ngày 29/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (theo Quyết định số 1650/QĐ-UBND). Theo đó, mục tiêu tổng quát của Đề án là “Tạo lập cơ chế, chính sách thuận lợi về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ có đủ năng lực giải quyết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.  

Nhằm chuẩn bị cho việc hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu và nhóm nghiên cứu mạnh trong các cơ sở đào tạo và các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; đồng thời để xây dựng mạng lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu với các cơ quan, địa phương trong và ngoài tỉnh, bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả trong việc triển khai, thực hiện Đề án của tỉnh, Liên hiệp các Hội KH&KT Vĩnh Long phối hợp với Câu lạc bộ trí thức và Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Mạng lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu ở Vĩnh Long”.

Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào việc thảo luận định hướng hình thành nhóm nghiên cứu theo từng lĩnh vực (công nghệ thông tin và viễn thông; xây dựng, giao thông, năng lượng; nông nghiệp và môi trường; hóa chất, Y-Dược, chế biến thực phẩm; khoa học xã hội nhân văn, giáo dục đào tạo, quản lý kinh tế, …) và thảo luận giải pháp xây dựng mạng  lưới liên kết giữa các nhóm nghiên cứu ở tỉnh Vĩnh Long trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Với mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ tham dự và biết bài tham luận cho Hội thảo. Nội dung  bài viết tập trung vào định hướng hình thành nhóm nghiên cứu theo các lĩnh vực gợi ý sau đây:

  1. Công nghệ thông tin và viễn thông
  2. Xây dựng, giao thông, Năng lượng
  3. Nông nghiệp và môi trường
  4. Hóa chất, Y-Dược, chế biến thực phẩm
  5. Khoa học xã hội nhân văn, Giáo dục Đào tạo
  6. Quản lý kinh tế
  7. Các chủ đề liên quan khác.

Thời gian nhận bài tham luận:

  • Thời hạn nộp bài đầy đủ: Hạn chót ngày 10/10/2021.
  • Phản hồi kết quả thẩm định bài viết: Hạn chót 20/10/2021.
  • Gửi lại bài viết hoàn chỉnh: Hạn chót 25/10/2021.

Thời gian dự kiến tổ chức: 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 10/11/2021 (thứ Tư).

Hình thức tổ chức: trực tiếp tại Phân hiệu Vĩnh Long hoặc Online Google Meet.

Thời hạn đăng ký tham dự: Hạn chót ngày 28/10/2021

Đăng ký tham dự: tại đây

Thông tin phản hồi và nhận tham luận xin vui lòng liên hệ:

TS. Lâm Thị Trúc Linh - Trưởng Ban Thư ký Hội thảo, Điện thoại: 0768 761 493, E-mail: linhlatt@ueh.edu.vn

 

Chia sẻ