UEH chính thức công bố thông tin tuyển sinh Khóa 48 Đại học chính quy năm 2022: Đa dạng lựa chọn - Sẵn sàng hội nhập toàn cầu

Ngày 06/01/2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 48. Năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu 10%, trong đó có 6.550 chỉ tiêu với 31 chương trình đào tạo tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) và 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo tại UEH - Phân hiệu Vĩnh Long (KSV), giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển như năm trước và mở ra nhiều cơ hội đầu vào cho thí sinh cả nước thông qua sự đa dạng sự lựa chọn chương trình đào tạo và định hướng sẵn sàng hội nhập toàn cầu

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Lớp Bồi dưỡng đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn các nội dung chủ yếu có liên quan đến Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giúp chủ tài khoản, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán tại các đơn vị cập nhật những quy định của Thông tư, Nghị định mới để thực hiện tốt vai trò công tác quản lý, tham mưu đề xuất trong quản lý tài chính tại đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa 65 năm 2021

Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC, ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng”. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long thông báo mở lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa 65.

Thông báo mở khóa Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên chính

Nhằm chuẩn hóa ngạch kế toán viên và kế toán viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ quan đảng trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long. Bổ túc hồ sơ để bổ nhiệm ngạch công chức theo quy định của Nhà nước.Bổ túc hồ sơ để thi nâng ngạch công chức theo quy định của Nhà nước. Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính triển khai mở lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên và Kế toán viên chính, với các nội dung sau: