Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo Chiêu sinh Khóa bồi dưỡng công tác Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Căn cứ Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Quyết định số 4502/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

UEH-Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế đợt 1 năm 2022 Học tại Phân hiệu Vĩnh Long

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo tổ chức Lớp Ôn tập và Thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ Tin học và đạt chứng chỉ tin học ứng dụng cơ bản của các đối tượng có nhu cầu; Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long triển khai Lớp Ôn tập và Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao tại tỉnh Vĩnh Long (Do Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT)

Đề án tuyển sinh Đại học Chính quy tại Phân Hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Mã đăng ký xét tuyển: KSV)

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở Quyết định 849/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cho phép tổ chức hoạt động đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long và phương án tuyển sinh dự kiến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, gọi tắt là Phân hiệu Vĩnh Long xây dựng đề án tuyển sinh Đại học Chính quy:

UEH chính thức công bố thông tin tuyển sinh Khóa 48 Đại học chính quy năm 2022: Đa dạng lựa chọn - Sẵn sàng hội nhập toàn cầu

Ngày 06/01/2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 48. Năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu 10%, trong đó có 6.550 chỉ tiêu với 31 chương trình đào tạo tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh (KSA) và 600 chỉ tiêu với 12 chương trình đào tạo tại UEH - Phân hiệu Vĩnh Long (KSV), giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển như năm trước và mở ra nhiều cơ hội đầu vào cho thí sinh cả nước thông qua sự đa dạng sự lựa chọn chương trình đào tạo và định hướng sẵn sàng hội nhập toàn cầu

Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ

Lớp Bồi dưỡng đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn các nội dung chủ yếu có liên quan đến Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giúp chủ tài khoản, kế toán trưởng và người làm công tác kế toán tại các đơn vị cập nhật những quy định của Thông tư, Nghị định mới để thực hiện tốt vai trò công tác quản lý, tham mưu đề xuất trong quản lý tài chính tại đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập