Phân hiệu UEH Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Vĩnh Long đợt 3 năm 2023

18 tháng 10 năm 2023

Phân hiệu UEH Vĩnh Long phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Vĩnh Long đợt 3 năm 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính.

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Nam thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) triển khai tổ chức các khóa “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương (Khóa 68), Chuyên viên chính và tương đương (Khóa 22) đợt 3 năm 2023”, với các nội dung sau:

1.   Tiêu chuẩn và điều kiện tham dự:

-  Cán bộ, CCVC đang công tác tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội.

-  Đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương: học viên hoàn thành lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

2.   Chương trình, tài liệu và giảng viên:

-  Nội dung chương trình, tài liệu: Thực hiện thống nhất toàn quốc của Bộ Nội vụ (theo Quyết định 420/QĐ-BNVQuyết định 421/QĐ-BNV ngày 02/6/2022);

-  Giảng viên: là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và giảng viên thỉnh giảng của các Trường, Học viện tại Tp.HCM và Hà Nội.

3.   Hình thức học và dự kiến khai giảng :

Các khóa bồi dưỡng

Hình thức học

Ngày khai giảng

Hạn đăng ký

1. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương

Trực tuyến

8h00 ngày 18/11/2023

10/11/2023

2. Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương

Trực tuyến

8h00 ngày 18/11/2023

10/11/2023

-  Thời gian học : Học ngoài giờ hành chính (tối thứ 3,4,5 và ngày thứ 7)

-  Phần mềm học trực tuyến: Phần mềm Microsoft Teams.

4.   Kinh phí học tập:

-  Lớp Chuyên viên                  : 3.200.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

-  Lớp Chuyên viên chính       : 4.000.000đ/học viên (đã bao gồm tài liệu).

5.   Chứng chỉ: do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) cấp chứng chỉ theo quy định. Chứng chỉ có giá trị toàn quốc và tất cả các ngành.

6. Đăng ký trực tuyến theo Form:

Chia sẻ