UEH thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển theo Phương thức Xét tuyển học sinh Giỏi, Phương thức Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn, Phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực – Khóa 48 – ĐHCQ năm 2022 (Mã trường: KSA và KSV)

19 tháng 05 năm 2022

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH tại Cơ sở chính TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) và tại Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) thông báo danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 48 – Đại học chính quy, năm 2022 như sau: