UEH-Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Điều hành Cao cấp Chính sách công (Executive Master Of Public Policy – Empp) Khóa 2– Khu vực Tây Nam Bộ, Học tại Vĩnh Long Năm 2024

10 tháng 05 năm 2024

Để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ công chức viên chức làm việc trong các tổ chức công thuộc các cơ quan nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long với mục tiêu trọng tâm của chương trình là trang bị cho học viên khả năng nhận dạng các vấn đề chính sách, hiểu biết về bối cảnh chính sách, từ đó có thể hoạch định và quản lý đào tạo các nhà kinh tế, nhà quản trị và các chuyên gia đang làm hoặc sẽ làm quản lý thực thi chính sách công. UEH đặt mục tiêu đào tạo những Thạc sĩ nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực về quản trị hiện đại gắn với thực tiễn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, viên chức, nhân viên các cơ quan, doanh nghiệp theo yêu cầu địa phương.

Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục triển khai chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách công (Executive Master of Public Policy – EMPP) Khóa 2 – học tại Phân hiệu Vĩnh Long năm 2024

Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ có 2 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận

Để đăng ký tham gia hoặc cần thêm thông tin chi tiết về khóa đào tạo xem tại đây

® Xem thông tin chi tiết tuyển sinh tại đây

® Tải mẫu biểu hồ sơ đăng ký: 

+ Mẫu lý lịch

+ Mẫu giới thiệu

Chi tiết vui lòng liên hệ Phân hiệu Vĩnh Long:

  • Trung tâm đào tạo quốc tế Mekong – Số 01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp. Vĩnh long
  • Điện thoại: 02703.839.879 – 0702.99.29.39
  • Website:  https://ueh.edu.vn/vinh-long
Chia sẻ