UEH thông báo tuyển sinh Khóa K2024 VB1/VL3 - Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2024 học tại UEH Phân hiệu Vĩnh Long

24 tháng 04 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Tại Phân hiệu Vĩnh Long thông báo tuyển sinh Khóa K2024 VB1/VL3 - Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:

Các chương trình đào tạo tuyển sinh

 

TT

Chương trình đào tạo

Ngành

1

7340101

Quản trị

Quản trị kinh doanh

2

7340301

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán


- Chương trình đào tạo: từ 120-125 tín chỉ, kéo dài khoảng 4 năm bao gồm cả thực tập và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định). Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo tại: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/vua-lam-vua-hoc/van-bang-1/. Các trường hợp được xét miễn trừ khối lượng học tập sẽ có thời gian đào tạo ít hơn tùy vào trường hợp xét cụ thể;

- Được học tập chương trình đào tạo tiên tiến, giáo trình thống nhất và đội ngũ giảng viên chất lượng của UEH.

- Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giảng viên…: như Chính quy;

- Điểm trúng tuyển hợp lý;

- Có thể học vượt.

- Cơ hội vừa đi học vừa đi làm, phù hợp với các thí sinh không có điều kiện theo học tập các khóa học tập chính quy;

- Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

- Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ; Người học tốt nghiệp ngành Luật có thể tiếp tục học các lớp Kỹ năng hành nghề Luật sư, Công chứng…

- Có điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, …. thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Stt

Nội dung

Thời gian

1

Đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ

Từ ngày ra thông báo đến 17/5/2024

2

Thông báo kết quả xét tuyển

Dự kiến 16g30 ngày 14/6/2024

3

Thời gian khai giảng (dự kiến)

Tháng 6/2024

4

Thời gian bắt đầu học chính thức

Dự kiến tháng 7/2024 (sẽ có thông báo khi khai giảng)

Đăng ký học ngay tại: go.ueh.edu.vn/101

Thông báo tuyển sinh chi tiết: Link

Chia sẻ