Tài chính

Chương trình Thạc sĩ Tài chính hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao, tiệm cận với xu hướng đào tạo nâng cao về tài chính của các trường đại học uy tín trên thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc một cách hiệu quả trong môi trường tài chính trong nước và quốc tế, và đặc biệt chú trọng nâng cao khả năng nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích, hay tham gia giảng dạy trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, học viên tốt nghiệp cũng có thể đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty (đặc biệt là các bộ phận tài chính), ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư, công ty kiểm toán, công ty tư vấn, hoặc có thể tiếp tục nghiên cứu để trở thành các chuyên gia nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng.

Người học đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành/chuyên ngành hoặc ngành/chuyên ngành gần.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Kiến thức chung: 10 tín chỉ

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 18 tín chỉ

Học phần tự chọn: 10 tín chỉ

Kiến thức cho học viên hướng nghiên cứu: 08 tín chỉ

Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

1. Kiến thức

 • Am hiểu và có khả năng vận dụng thông thạo kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của tài chính như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính, tài chính hành vi, định giá doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, M&A;
 • Nắm vững những nguyên tắc, công cụ và phương pháp thực hành trong phân tích, đầu tư, định giá, quản trị rủi ro, và dự báo nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh và đầu tư;
 • Có khả năng phát hiện, có kiến thức chuyên sâu và có khả năng thực hiện các chủ đề nghiên cứu gắn với chuyên ngành.
 • Có khả năng vận dụng kiến thức về các phương pháp nghiên cứu, kinh tế lượng tài chính, tài chính định lượng, khả năng xây dựng mô hình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả.
 • Có hiểu biết đầy đủ về các nguyên tắc đạo đức, các chuẩn mực và quy tắc nghề nghiệp trong hoạt động tài chính và lĩnh vực đầu tư;
2. Kỹ năng
 • Có kỹ năng nhận diện, phân tích, và vận dụng kiến thức tài chính nhằm giải quyết các vấn đề trong tài chính, quản trị rủi ro và đầu tư dưới các bối cảnh khác nhau của kinh tế, xã hội, đạo đức, thể chế và phương diện toàn cầu;
 • Có kỹ năng hệ thống hóa, mô hình hóa, tương tác, nghiên cứu, phát triển và thực tế hóa những phát kiến ứng dụng cho thực tiễn ngành tài chính;
 • Có khả năng tìm tòi, phát hiện chủ đề nghiên cứu; có khả năng thực hiện các nghiên cứu khoa học độc lập và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong nước hoặc quốc tế;
 • Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong công việc, nhận diện và xử lý các tình huống chuyên môn, các cơ hội đầu tư. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng trình bày và báo cáo kết quả phân tích.
 • Có kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và đánh giá sâu sắc; có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi quá trình học tập và nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ và Sau tiến sĩ. Ngoài ra học viên cũng có cơ hội việc làm đa dạng tại tất cả các loại hình doanh nghiệp, định chế tài chính, và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân, trong nước và quốc tế, như:

 •  Quản lý tài chính/ Giám đốc tài chính tại các công ty 
 •    Các ngân hàng, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư
 •    Công ty tài chính, công ty kiểm toán, công ty tư vấn
 •    Các công ty đa quốc gia.