Chuyên ngành luật kinh tế (Ngành kinh tế)

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ ở mức độ chuyên sâu và nâng cao cho người nghiên cứu pháp luật, ứng dụng các phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá chuyên sâu về các vấn đề pháp luật kinh tế. Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là một chuyên gia luật có trình độ Anh văn đủ lưu loát, đủ thông thạo các phương pháp phân tích kinh tế, độc lập đánh giá các vấn đề pháp luật kinh tế, có khả năng chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế tiến tới một nhà nước pháp quyền, công bằng và đảm bảo công lý cho mọi người

Giảng viên luật, chuyên gia nghiên cứu pháp luật, chuyên gia xây dựng chính sách, cán bộ, công chức thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước hoặc người thực hành pháp luật tại các khối công và tư đều có thể tham gia khoá học.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Học viên tốt nghiệp có thể phát triển nghề nghiệp ở các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chuyên sâu pháp luật, đặc biệt là pháp luật kinh tế; hoặc trở thành những chuyên gia cao cấp trong các tổ chức hành nghề pháp lý: công ty luật, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại,... hay các chuyên gia cao cấp tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, cơ quan giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại…