Các chương trình đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được kiểm định và công nhận theo chuẩn quốc tế FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), thời hạn 5 năm (2017-2022), bao gồm 04 chương trình:

 1. Chương trình Thạc sĩ Kinh tế phát triển là Chương trình liên kết giữa UEH và Đại học Erasmus Rotterdam Hà Lan;
 2. Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh;
 3. Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh thuộc Viện Đào tạo quốc tế
 4. Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế thuộc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

Giới thiệu tổng quan về FIBAA

FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) là một tổ chức đảm bảo chất lượng của chính phủ Thụy Sĩ, hiện nay FIBAA có hai cơ quan đại diện được đặt tại thành phố Bonn của Đức và thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Nhiệm vụ của FIBAA là kiểm định, đánh giá và phát triển các tổ chức, chương trình giáo dục trên thế giới.

Hội đồng sáng lập FIBAA là ban lãnh đạo của tổ chức FIBAA. Hội đồng đại diện cho mục tiêu chung của tất cả những người sáng lập của tổ chức và quyết định về các phương hướng phát triển của FIBAA. Hội đồng sáng lập FIBAA đảm bảo rằng sứ mệnh của FIBAA được triển khai đầy đủ trong xã hội và thúc đẩy các giá trị chung của FIBAA về tính minh bạch, chất lượng và sự quốc tế hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Được công nhận rộng rãi trên thế giới

Do tính khắt khe, yêu cầu cao về các tiêu chí kiểm định như: chất lượng giảng viên, thiết kế chương trình, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, tính ứng dụng thực tiễn, chất lượng người học... nên kiểm định FIBAA là một trong những chứng nhận tốt nhất và được công nhận rộng rãi trên  thế giới.

FIBAA được công nhận là cơ quan đảm bảo chất lượng tại:

 • Đức - do Hội đồng Kiểm định Đức công nhận
 • Thụy Sĩ – được Vụ Kinh tế liên bang FDEA công nhận
 • Hà Lan – được Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) công nhận
 • Kazakhstan - được Bộ Giáo dục và Khoa học Kazakhstan công nhận
 • Áo - được Bộ Khoa học và Nghiên cứu Liên bang công nhận
 • Toàn Châu Âu - Là thành viên đầy đủ của Hiệp hội Châu Âu về Đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học (ENQA), được liệt kê trong danh sách Đăng ký các tổ chức Đảm bảo chất lượng Châu Âu về Giáo dục Đại học (EQAR)
 • Là thành viên chính thức của EUA (Europe University Association), CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education) và INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education).
 • Ngoài ra, với tư cách là cơ quan chính thức về đảm bảo chất lượng, FIBAA có các thỏa thuận hợp tác với các cơ quan đảm bảo chất lượng nước ngoài ở Úc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Hà Lan, Ba Lan, Hoa kỳ và Nga.

Tổ chức FIBAA đã thực hiện kiểm định chất lượng Chương trình tại các Trường Đại học ở Ý, Hà Lan, Pháp, Ba Lan, Ireland, Hoa kỳ… đặc biệt chương trình quản trị điều hành cấp cao (eMBA) của Trường Quản trị Kellogg, Chicago, Hoa Kỳ đã được Tổ chức FIBAA kiểm định… Học viên tốt nghiệp chương trình được kiểm định bởi Tổ chức FIBAA sẽ có điều kiện rất thuận lợi để tìm việc làm, học lên bậc cao hơn tại các nước tiên tiến vì văn bằng có giá trị trên toàn thế giới.

Tiêu chuẩn Châu Âu về đảm bảo chất lượng bên trong:

 1. Chính sách và thủ tục của Đảm bảo chất lượng
 2. Phê duyệt, giám sát và rà soát định kỳ các chương trình và các giải thưởng.
 3. Đánh giá sinh viên.
 4. Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên.
 5. Nguồn học liệu và sự hỗ trợ sinh viên.
 6. Hệ thống thông tin
 7. Công bố thông tin.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng FIBAA

 • FIBAA bao gồm 5 tiêu chuẩn với 24 tiêu chí trong đó có những tiêu chí lại được chia nhỏ thành các tiểu tiêu chí.
 • Những tiêu chí hoặc tiểu tiêu chí được gán dấu * hay còn gọi là những tiêu chí quan trọng phải đạt được ít nhất cấp độ “Đạt yêu cầu”. Trong trường hợp chương trình không đạt yêu cầu, nhà trường sẽ phải đợi trong khoãng thời gian ít nhất là 1 năm để có thể đăng ký kiểm định lại.
 • Có 5 mức đánh giá FIBAA đưa ra, bao gồm: Đạt yêu cầu (Meets quality requirements); Vượt yêu cầu (Exceeds quality requirements); Xuất sắc (Exceptional); Không đạt yêu cầu (Does not meet quality requirements); Không liên quan (Not relevant)

Hoạt động kiểm định của Tổ chức FIBAA

Hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục của FIBAA được hình thành theo một quy trình chất lượng chuyên sâu trong sự hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, với mục tiêu là, một mặt, để nâng cao chất lượng giáo dục của họ, và mặt khác là cung cấp một quy trình đánh giá thành công, hoặc một sự công nhận, chứng nhận cho chất lượng.

 • FIBAA xem là một cơ quan đảm bảo chất lượng phi lợi nhuận cam kết với các mục tiêu sau:
 • Bảo đảm và nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học
 • Đóng góp vào tính minh bạch của các nghiên cứu tham khảo được cung cấp cho thị trường lao động, cho sinh viên, các công ty, và cho chính các trường đại học
 • Hợp tác trong việc xây dựng các nguyên tắc cho các quá trình chất lượng trong lĩnh vực giáo dục quốc gia và quốc tế,
 • Nghiên cứu các khái niệm và hướng dẫn của châu Âu và quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực giáo dục đại học.
 • Áp dụng minh bạch các thông tin, các tiêu chuẩn chất lượng và các nguyên tắc thủ tục.

FIBAA Guidelines