Thông báo điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

07/06/2021 11:40 GMT+7

Số/Ký hiệu

986/TB-ĐHKT-QTNNL

Ngày ban hành

04/6/2021

Người ký

GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng

Bản đầy đủ

Tải về

         Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) đã có Công văn số 35/HĐGSNN ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2021. Do vậy, Trường thông báo điều chỉnh Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS-UEH), cụ thể như sau:

  • 05/03 - 05/5/2021: Ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021;
  • 01/7 - 15/7/2021:   Tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS;
  • 30/7/2021:             Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN và nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại HĐGSCS-UEH;
  • 02/8 - 25/8/2021:  HĐGSCS-UEH xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021;
  • 25/8 - 10/9/2021:  Công bố kết quả xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2021 của HĐGSCS-UEH trên portal UEH;
  • 10/9/2021:            Hạn cuối HĐGSCS-UEH báo cáo kết quả xét công nhận, các văn bản, hồ sơ liên quan cho HĐGSNN.

 

Nội dung chi tiết