Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

25/07/2022 10:13 GMT+7

Số/Ký hiệu
1565/TB-ĐHKT-HĐGSCS
Ngày ban hành 25/7/2022
Người ký TM. HĐGS CƠ SỞ UEH - CHỦ TỊCH HĐGS CƠ SỞ UEH - GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng trường
Bản đầy đủ Tải về
 
      Thực hiện Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 theo thông báo của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch thực hiện và triển khai công tác xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư theo đúng quy trình, quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

      Hội đồng đã tiến hành phiên họp ngày 18/7/2022 để xét hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của 04 (bốn) ứng viên. Kết quả có 03 (ba) ứng viên đủ các điều kiện theo quy định để đưa vào danh sách trình bày báo cáo khoa học tổng quan.

       Ngày 25/7/2022, Hội đồng tiến hành phiên họp tiếp theo để nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, trao đổi trực tiếp với ứng viên những vấn đề có liên quan, và thẩm định năng lực ngoại ngữ chuyên môn, khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên.  Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong phiên họp này có 03 (ba) ứng viên chức danh Phó giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định; gồm:

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HĐGSNN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ

Stt

Họ tên

Ngành/

Chuyên ngành

Đăng ký xét

công nhận

Nơi làm việc

1

Đặng Văn Cường

Kinh tế/

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

2

Phạm Khánh Nam

Kinh tế/

Kinh tế học

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3

Trần Phương Thảo

Kinh tế/

Tài chính - Ngân hàng

Phó giáo sư

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị và cá nhân được biết. Nếu có ý kiến phản ảnh cho Hội đồng, xin gửi về Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở UEH (PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, điện thoại: 0948246655, email: nguyenphongnguyen@ueh.edu.vn), hạn cuối ngày 08/8/2022./.