Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

15/04/2022 09:57 GMT+7

Số/Ký hiệu

699/TB-ĐHKT-QTNNL

Ngày ban hành

13/4/2022

Người ký

GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng

Bản đầy đủ

Tải về, Bản đăng ký - Mẫu 01

        Thực hiện Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước (HĐGSNN) về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022 và Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Trường thông báo như sau:

1. Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (HĐGSCS-UEH), cụ thể như sau:

  • 14/4 - 06/5/2022:  Ứng viên ghi tên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022;
  • 01/6 - 15/6/2022:  Ứng viên dự tập huấn công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 do HĐGSNN tổ chức;
  • 30/6/2022:            Hạn cuối ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (Mẫu số 1 đính kèm Thông báo này) lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN;

                                       Hạn cuối ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGSCS-UEH;

  • 01/7 - 25/7/2022:  HĐGSCS-UEH xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022;
  • 25/7-08/8/2022:    Công bố kết quả xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2022 của HĐGSCS-UEH trên portal UEH;
  • 08/8-15/8/2022:    HĐGSCS-UEH báo cáo kết quả xét công nhận, các văn bản, hồ sơ liên quan cho HĐGSNN.

2. Ghi tên và nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Phòng Quản trị nguồn nhân lực - phòng số A.113 (Ms. Tú Ngọc - Điện thoại: 0906312363- 028.38.29.24.11 ext. 11 - email: ngocnt@ueh.edu.vn)./.