Thông báo về việc giả mạo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

25/03/2019 10:37 GMT+7

 

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh [UEH] nhận được phản ánh về việc giả mạo thông tin tuyển sinh bằng “Thông báo tuyển sinh chương trình cử nhân quốc tế - chu trình đào tạo liên kết doanh nghiệp quốc tế năm học 2019” (đính kèm).

Về vấn đề này, UEH thông báo chính thức như sau:

1. UEH không ban hành thông báo tuyển sinh và không tổ chức tuyển sinh, đào tạo chương trình nêu trên.

2. UEH yêu cầu các tổ chức/cá nhân không lợi dụng thương hiệu UEH để tiến hành các hoạt động tuyển sinh, đào tạo vi phạm quy định và chưa được sự đồng ý của UEH; không tiếp tay cho tổ chức/cá nhân thực hiện các hoạt động vi phạm quy định thông qua phát tán, truyền bá thông tin không chính xác về UEH.

3. UEH khuyến nghị các tổ chức/cá nhân cần tìm hiểu thông tin về các chương trình đào tạo cử nhân đại học chính quy và liên kết quốc tế của UEH từ những nguồn thông tin chính thức, tin cậy để được tư vấn một cách đầy đủ, chính xác, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng bởi những thông tin sai lệch.

          Thông tin tham khảo và liên hệ tư vấn:

-         Chương trình Cử nhân Đại học chính quy:

Địa chỉ:       59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại:  (028) 38 230 082 - ext. 121, 122, 123

Hotline:       0902 230 082 - 0941 230 082

Website:     www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Email:          tuyensinh@ueh.edu.vn

Facebook:     https://www.facebook.com/DHKT.UEH

-         Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế - Đại học Western Sydney:

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:       17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại:  (028) 54 465 555

Hotline:       0909 607 337 - 0938 812 266

Website:      www.westernsydney.edu.vn/ www.isb.edu.vn

Email:         wsu.bbus@isb.edu.vn

-         Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế - Đại học Victoria of Wellington:

Địa chỉ:       1A Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39 972 227 / 38 444 135

Website:      www.victoria.edu.vn/ www.victoria.ac.nz

Email:          victoria@victoria.edu.vn

-         Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế - Đại học Solbridge, Woosong:

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:       17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP.HCM

                    279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 39 575 212

Hotline:       0919 226 410 - 0909 099 005

Website:      www.isb.edu.vn

Email:          info@isb.edu.vn

-         Các chương trình Cử nhân liên kết quốc tế khác:

Phòng Quản lý Khoa học - Hợp tác quốc tế

Phòng A1.12, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38295603 - (028) 38274991

Fax:            (028) 38241186

Email:         rmic@ueh.edu.vn

UEH thông báo đến các cá nhân và tổ chức liên quan đế biết và thực hiện./-

 

Nơi nhận:
- Các cá nhân, tổ chức liên quan;
- Portal UEH;
- Lưu: VT, HCTH.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Thông báo giả mạo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

 

                                                                                                                                                       

Tải nội dung thông báo giả mạo về chương trình cử nhân quốc tế - chu trình đào tạo liên kết doanh nghiệp quốc tế năm học 2019

Tải nội dung thông báo về việc giả mạo thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đầy đủ