Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

01/04/2020 09:19 GMT+7

 

      Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động, người học các nội dung sau:

      1. Giảng viên, người học tiếp tục giảng dạy và học tập theo hình thức online cho đến khi Trường có thông báo học tập trung.

      2. Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, toàn thể viên chức khối quản lý sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Khi làm việc tại nhà, viên chức phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc do Trưởng đơn vị phân công và bảo mật các thông tin, tài liệu nội bộ của Trường. Trường hợp thực sự cần thiết phải xử lý công việc quan trọng, cấp bách theo yêu cầu của Ban Giám hiệu mới đến làm việc tại Trường. Trưởng đơn vị gửi danh sách viên chức đến Trường làm việc cho ThS. Nguyễn Thiện Duy, Chánh Văn phòng trường qua điện thoại 0913906429 hoặc email thienduy@ueh.edu.vn.

      3. Viên chức, người lao động và người học phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi Trường và nơi công cộng; tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng dịch và tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện.

      4. Các đơn vị quản lý chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn Trường theo phân công của Ban Chỉ đạo. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho sinh viên nội trú ký túc xá.

      Để thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng, Trường đề nghị toàn thể viên chức, người lao động, người học nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Các đơn vị quản lý đào tạo, các khoa/viện đào tạo thông tin cho người học được biết và thực hiện.

Tải bản gốc