Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo khai giảng lớp Phương pháp định lượng trong thống kê

19 tháng 09 năm 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu Vĩnh Long). Phân hiệu Vĩnh Long thông báo chiêu sinh và khai giảng lớp Phương pháp định lượng trong thống kê

1. Mục tiêu:

 Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

 • Hiểu và biết cách thiết kế bảng hỏi; thu thập số liệu.
 • Hiểu và biết cách sử dụng các đại lượng trong phân tích thống kê; đánh giá, đo lường được ý nghĩa và mức độ tương quan, ảnh hưởng của các biến số trong phân tích thống kê.
 • Xử lý và phân tích số liệu thu thập được; trình bày và diễn giải được kết quả phân tích.
 • Sử dụng được phần mềm phân tích dữ liệu SPSS.

2. Nội dung chương trình:

Chương trình học được thiết kế với thời lượng 20 tiết, tương đương 4 buổi: Những nội dung có liên quan đến việc thiết kế bảng câu hỏi, mã hóa và nhập dữ liệu, thực hiện các phân tích thống kê cơ bản, các loại kiểm định giả thuyết, cách thực hiện phân tích hồi quy, phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố; hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu SPSS.

3. Đối tượng tham dự:

 • Viên chức làm việc tại các Chi cục thống kê, Phòng thống kê hoặc Bộ phận thống kê ở các cơ quan, đơn vị.
 • Học viên cao học cần tìm hiểu, nâng cao kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu bằng phần mềm SPSS để hoàn thành luận văn.
 • Sinh viên các Trường Đại học chuẩn bị thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
 • Đối tượng khác có tiếp xúc với dữ liệu, cần kỹ năng phân tích để hoàn thiện những bài nghiên cứu, báo cáo.

4. Thời gian, hình thức học:

 • Thời gian khai giảng: 7 giờ 30 phút, ngày 23/9/2023.
 • Điạ điểm: Hội trường A3.1.
 • Hình thức học: Học trực tiếp ngày 23, 24/9/2023.

5. Học phí: 1.000.000 đồng/học viên/khóa.

Học viên có thể đóng học phí trực tiếp tại Phòng TCKT hoặc chuyển khoản qua số tài khoản sau:

 • Tên đơn vị: Phân hiệu trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long.
 • Mã số thuế: 0302378687-014
 • Tài khoản: 120000076519 tại Ngân hàng Công Thương Vĩnh Long (Vietinbank)-PGD Phước Thọ.
 • Nội dung chuyển khoản: Họ và tên - Lớp PPĐL thống kê.

   * Giảm 10% học phí dành cho đối tương sinh viên đại học hoặc đăng ký theo nhóm từ 5 học viên trở lên.

6. Đăng ký nhập học: Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 22/9/2023 (Đăng ký online tại đây).

7. Quyền lợi của học viên: Hoàn thành chương trình của khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận.

8. Yêu cầu thiết bị học tập:

 • Học viên được cung cấp tài liệu bản cứng và bản mềm.
 • Học viên tự trang bị laptop để thực hành trực tiếp tại lớp.
 • Học viên được hỗ trợ cài đặt phần mềm phân tích dữ liệu SPSS trên laptop.

THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: 01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long - Tinh Vĩnh Long.

Khoa Cơ bản: 02703 877 433 hoặc liên hệ: 090 314 9497 (gặp Cô Chinh)

Chia sẻ