TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: UEH CHÍNH THỨC MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM KHÓA 49 - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 TẠI CƠ SỞ TP.HCM (KSA) VÀ CƠ SỞ UEH-PHÂN HIỆU VĨNH LONG (KSV)

15 tháng 03 năm 2023

Chiều ngày 15/03/2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển Đại học chính quy (ĐHCQ) dựa trên kết quả học tập THPT (Phương thức 3,4) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 (Phương thức 5). Hướng dẫn Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế (Phương thức 2) cũng đồng thời được công bố trong đợt này.