Hội thảo quốc gia năm 2023: Kinh tế tuần hoàn – Hướng đi cho phát triển bền vững

Nhằm tạo một diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp để cùng nhau chia sẻ và thảo luận các vấn đề về mô hình kinh tế tuần hoàn trên thế giới và tại Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo quốc gia năm 2023 với chủ đề “Kinh tế tuần hoàn – Hướng đi cho phát triển bền vững”. Hội thảo tập trung chia sẻ và trao đổi về kinh tế tuần hoàn với sự phát triển bền vững, các mô hình kinh doanh tuần hoàn và mối quan hệ giữa kinh tế tuần hoàn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Qua đó đề xuất các hàm ý chính sách góp phần thực hiện hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Các nội dung chủ yếu của Hội thảo:

(1) Nguyên lý, mô hình và thực tiễn triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn;

(2) Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững;

(3) Kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh cụ thể của Khu vực đồng bằng sông Cửu Long;

(4) Các vấn đề khác có liên quan.

Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được đăng trong kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có chỉ số ISBN. Ngoài ra, bài viết có chất lượng được giới thiệu nộp bài ở Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Jabes Tiếng Việt).

-   Thời gian nhận Toàn văn bài viết trước ngày 20/9/2023.

-   Thời gian Ban tổ chức phản hồi bài viết đến ngày 29/9/2023.

-   Thể thức trình bày: theo mẫu tại đây

Ban tổ chức trân trọng mời Quý Thầy/ Cô, nhà nghiên cứu quan tâm cùng tham dự và trao đổi tại Hội thảo.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Thư ký Hội thảo.

Điện thoại: 0988 268 195; Email: ngocnta@ueh.edu.vn