Lễ ký kết MOU giữa UEH và CPA Úc

- Thời gian: 9g30 - 11g00, thứ Hai, ngày 20 tháng 03 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường A.103, cơ sở A, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM