Thông báo về việc tổ chức Lễ trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2018 & 2019

07/11/2019 16:16 GMT+7

Số/Ký hiệu
2340/TB-ĐHKT-NS
Ngày ban hành 14/10/2019
Người ký GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng
Bản đầy đủ Tải về
 
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Lễ trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2018 & 2019, cụ thể như sau:
  1. Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2019.
  2. Địa điểm: Phòng A. 103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.
  3. Thành phần
  • Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng TP. Hồ Chí Minh;
  • Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng trường; các Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn; Chủ tịch Công đoàn trường;
  • Đại diện các tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ năm 2018 & 2019;
  • Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường;
  • Viên chức quan tâm tham dự.
Trường thông báo đến các công chức, viên chức được biết và tham dự./