Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tại tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2022

14 tháng 01 năm 2022

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021, tại Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long, Ban Giám đốc phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Phân hiệu tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2022.

Đến tham dự hội nghị, về phía đại biểu khách mời, Phân hiệu vui mừng được đón tiếp GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long; Ông Lê Đồng Dư - Phó Chánh Văn phòng UEH.

Về phía đại biểu thuộc Phân hiệu Vĩnh Long, có sự tham dự của Ban Giám đốc phân hiệu: ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu, Phó Giám đốc thường trực; ThS. Nguyễn Đức Vinh - Chủ tịch công đoàn cơ sở Phân hiệu, Phó Giám đốc; ThS. Hồ Thiện Quyền - Phó Giám đốc; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân hiệu và đại biểu đại diện cho viên chức, người lao động của Phân hiệu Vĩnh Long.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Bí thư Đảng ủy Phân hiệu, Phó Giám đốc thường trực trình bày báo cáo đánh giá hoạt động năm 2021 và mục tiêu, phương hướng hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2022. Nhìn lại năm 2021, Phân hiệu đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào trong tất cả các lĩnh vực hoạt động, trong đó nổi bật nhất là tuyển sinh đạt chỉ tiêu đề ra; công tác đầu tư, cải tạo, trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc trong điều kiện bình thường mới; năng lực đội ngũ và năng lực nghiên cứu khoa học từng bước được nâng lên rõ rệt, số lượng các đề tài nghiên cứu, các bài báo khoa học tăng lên gấp đôi và đặc biệt nhiều bài báo đăng trên các cuộc Hội thảo và tạp chí quốc tế; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động được cải thiện, mặc dù trong tình hình dịch bệnh khó khăn, nhưng thu nhập của viên chức, người lao động vẫn tăng so với năm 2020.

Tiếp nối những thành công năm 2021, Phân hiệu đã đề ra 09 mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động năm 2022, trong đó trọng tâm cần thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy, hoàn thiện cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị; tuyển sinh đạt chỉ tiêu năm 2022; thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao năng lực giảng viên, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng và điều hành kế hoạch đào tạo đúng tiến độ, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; hoàn chỉnh các hệ thống, quy trình nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ phục vụ đào tạo; thực hiện các dự án, chương trình hợp tác quốc tế;.....

ThS. Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc thường trực trình bày báo cáo tại hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2021 và các bài tham luận về vai trò của đội ngũ viên chức, người lao động và sự kết nối các nguồn lực bên ngoài trong công tác tuyển sinh; về giải pháp triển khai, phân công tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KPI của đơn vị được trình bày tại hội nghị và lắng nghe một số ý kiến thảo luận, trao đổi các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao hơn trong năm 2022.

ThS. Nguyễn Đức Vinh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của VC-NLĐ cho các dự thảo báo cáo tại hội nghị

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông trình bày tham luận tại hội nghị

ThS. Trương Thị Nhi - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Tài chính - Ngân hàng trình bày tham luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, Đoàn chủ tịch đã giải đáp các thắc mắc của viên chức, người lao động đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu về các mặt hoạt động của Phân hiệu trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã nhất trí cao với báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu, phương hướng hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2022 và thống nhất bầu chọn đại biểu tham dự hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp Trường năm 2022.

Hội nghị biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và mục tiêu, phương hướng hoạt động, giải pháp thực hiện năm 2022.

Hội nghị cũng đã được lắng nghe các ý kiến chỉ đạo của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. Giáo sư biểu dương những kết quả đạt được của Phân hiệu trong năm 2021, theo Giáo sư để đạt được kết quả trên là nhờ vào sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể viên chức, người lao động. Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của Phân hiệu là nâng cao tiềm lực, chất lượng đội ngũ; mỗi viên chức, người lao động cần phải nổ lực nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ tiếng anh để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, hòa nhập với Cơ sở chính, đồng thời hướng đến mục tiêu đưa Phân hiệu trở thành trường đại học trực thuộc UEH vào năm 2025.

GS.TS Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết thúc Hội nghị, TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu biểu dương những kết quả đạt được, Phân hiệu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, chỉ tiêu 2021 đạt cao hơn nhiều so với năm 2020, đã minh chứng cho kết quả phát triển của Phân hiệu, tạo được sự gắn kết và tranh thủ nguồn lực hỗ trợ bên ngoài, từ Cơ sở chính và của địa phương để nâng tầm ảnh hưởng của Phân hiệu trong khu vực. Giám đốc cũng đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Phân hiệu cần thực hiện tốt năm 2022, trong đó: (1) Nâng cao năng lực đội ngũ được xem đây là nhiệm vụ hàng đầu mỗi giảng viên phải phấn đấu thực hiện; (2) Mỗi khoa của Phân hiệu cần có chương trình phối hợp, tham gia các hoạt động chuyên môn, hội thảo, đề tài,... với các Khoa ở Cơ sở chính để nâng cao năng lực giảng viên của Phân hiệu. (3) Về hoạt động đào tạo cần tối ưu hóa thời khóa biểu, đáp ứng nhu cầu của người học, duy trì chăm sóc người học. (4) Về công tác tuyển sinh cần tăng cường hoạt động truyền thông, nhất là chương trình luân chuyển Campus (Sinh viên năm cuối học tại Phân hiệu sẽ được luân chuyển đến học tại Cơ sở chính), (5) Tăng cường tổ chức các hoạt động trong sinh viên và tổ chức trãi nghiệm thực tế môi trường học tập của người học. (6) Về hợp tác quốc tế cần tăng cường phối hợp với các Viện tại Cơ sở chính để đẩy mạnh tuyển sinh các chương trình đào tạo quốc tế. (7) Về công tác tài chính cần duy trì thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, đảm bảo cân đối ngân sách, tăng nguồn thu cho Phân hiệu. (8) Về côn g tác quản trị hành chính cần đẩy mạnh tiếp nhận, tận dụng công nghệ của Cơ sở chính, đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động của Phân hiệu. Giám đốc mong muốn rằng với sự đồng lòng, quyết tâm cao của từng viên chức, người lao động sẽ là tiền đề đưa Phân hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH kiêm Giám đốc Phân hiệu phát biểu Bế mạc hội nghị.

Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc, Hội nghị viên chức, người lao động Phân hiệu đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể viên chức, người lao động Phân hiệu Vĩnh Long với hy vọng một năm 2022 đạt nhiều thắng lợi mới.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đoàn chủ tịch hội nghị

TS. Lâm Thị Trúc Linh - Trưởng khoa Kế toán phát biểu tại hội nghị

ThS. Trương Thị Nhi - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Tài chính - Ngân hàng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị biểu quyết bầu đại biểu tham dự hội nghị đại biểu viên chức, người lao động cấp Trường năm 2022

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

    Tin, ảnh: Văn phòng Phân hiệu.

 

Chia sẻ