Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Khóa 65) và Chuyên viên Chính (Khóa 19)

24 tháng 09 năm 2022

Sáng ngày 24/09/0222, Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tại Tỉnh Vĩnh Long (Phân hiệu UEH Vĩnh Long) phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ Khai giảng Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Khóa 65) và chuyên viên chính (Khóa 19) với hơn 140 học viên tham dự.

Tham dự Lễ khai giảng có TS.GVC Bùi Minh Chuyên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và KH - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, ThS Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc Phân hiệu UEH Vĩnh Long, Ông Nguyễn Văn Tình - Phòng QLĐT Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính- Trung tâm Miền Nam cùng các Thầy/Cô là lãnh đạo các đơn vị của Phân hiệu.

TS.GVC Bùi Minh Chuyên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và KH, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phát biểu khai giảng khóa học

ThS Nguyễn Thị Thý Liễu - Phó Giám đốc Thường trực Phân hiệu Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM tại tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TS.GVC Bùi Minh Chuyên - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và KH - Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chúc mừng các học viên tham gia khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Đây là 02 khóa đầu tiên áp dụng chương trình đào tạo bồi dưỡng mới theo Quyết định số 420,421/QĐ-BNV ngày 02/06/2022. Với đội ngũ giảng viên là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ giàu năng lực cùng bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy lẫn thực tiễn.

Qua đó khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng có vị trí quan trọng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh. Đồng thời góp phần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở.

Ông Nguyễn Văn Tình –Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính công bố Quyết định mở lớp và triển khai các quy định, quy chế học tập cho học viên khóa học

Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên từ ngày 24/09/2022 đến ngày 12/11/2022, chương trình đào tạo được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/06/2022 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương.

Khóa Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính từ ngày 24/09/2022 đến ngày 04/12/2022, chương trình đào tạo được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 421/QĐ-BNV ngày 02/06/2022 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Tin, ảnh: Phòng Đào tạo – Phân hiệu Vĩnh Long

 

Chia sẻ