UEH triển khai chương trình Từ Sinh viên UEH xuất sắc trở thành Đồng nghiệp xuất sắc tại UEH Phân hiệu Vĩnh Long giai đoạn 2022-2025

17 tháng 08 năm 2022

Sau gần 03 năm thành lập và đi vào hoạt động, Phân hiệu UEH tại tỉnh Vĩnh Long đã từng bước khẳng định là đơn vị có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách kinh tế, kinh doanh, luật và hệ thống thông tin kinh doanh ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.

Quy mô đào tạo của Phân hiệu UEH Vĩnh Long ngày càng tăng, thu hút học sinh không chỉ tại các tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn có học sinh ở một số tỉnh thành trong cả nước về Phân hiệu học tập và rèn luyện. Thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2025; UEH sẽ nâng cấp Phân hiệu UEH Vĩnh Long trở thành trường Đại học trực thuộc Đại học UEH.

Việc phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ của Phân hiệu UEH Vĩnh Long là nền tảng quan trọng nhất cho quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược trên. Song song với việc tuyển dụng ứng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ vào làm việc tại Phân hiệu Vĩnh Long, UEH đã quyết định triển khai một chương trình đầu tư cho con người lâu dài. Đó là lựa chọn những SINH VIÊN UEH XUẤT SẮC để GIA NHẬP VÀO ĐỘI NGŨ XUẤT SẮC CỦA UEH, được cấp học bổng đi đào tạo ở các chương trình tiên tiến và trở về làm việc, đóng góp cho mục tiêu phát triển chiến lược của Phân hiệu UEH Vĩnh Long.

Đối tượng tuyển dụng là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy tại UEH loại Giỏi trở lên (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh, chương trình Cử nhân tài năng và ưu tiên cho các ứng viên tốt nghiệp loại Xuất sắc). Sau khi tuyển dụng, ứng viên được cử đi đào tạo và được cấp học bổng toàn phần để học thạc sĩ chương trình tiếng Anh MBUS của UEH hoặc tương đương tại Viện Đào tạo quốc tế (ISB) - UEH.

Riêng năm 2022, chỉ tiêu tuyển dụng là 05, với các vị trí:

Các thông tin khác có liên quan (tiêu chuẩn, hình thức, nội dung tuyển dụng, chế độ chính sách, …) xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng:  https://tuyendung.ueh.edu.vn/Home/NoiDungThongBao/58883
Chia sẻ