Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh Lớp Kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính

25 tháng 03 năm 2022

1. Mục tiêu khóa học: Cập nhập kiến thức cơ bản vể chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và huấn luyện kỹ năng thực hành công tác kế toán và kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trên máy vi tính. Học viên học xong khóa học có đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán và biết sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Đối tượng: Nhân viên kế toán các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Thời gian đăng ký, khai giảng và học tập:

- Đăng ký:                    Đến 20/04/2022 (Đăng ký online tại đây).

- Khai giảng:                Dự kiến ngày 25/04/2022.

- Thời gian học:           02 tháng. Học các tối trong tuần (dự kiến 03 buổi/tuần).

4. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên/khóa học (Bao gồm tài liệu học tập, phí cấp Giấy chứng nhận).

5. Hình thức học tập: Trực tuyến (Online trên Google meet).

            Nhà trường sẽ cung cấp link học và hướng dẫn người học hình thức tham gia trước ngày khai giảng 01 ngày.

6. Cấp Giấy chứng nhận: Học viên tham gia khóa học đầy đủ và hoàn đạt yêu cầu của chương trình sẽ được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

7. Xem thông báo chi tiết tại đây

Thông tin chi tiết liên hệ:               

  • Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu Vĩnh Long

             (Khoa Kế toán)

  • Điện thoại: 0270 3.878.329 (Hoặc 0379.88.39.39 - Gặp Cô Kiến Phúc.
Chia sẻ