Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính Khóa 35 (Học Online các buổi tối trong tuần)

01 tháng 02 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long thông báo mở lớp Kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính.

1. Mục tiêu khóa học: Cập nhập kiến thức kế toán cơ bản về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính

và huấn luyện kỹ năng thực hành công tác kế toán và kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trên máy vi tính. Học viên học xong khóa học có đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán và biết sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Đối tượng: Nhân viên kế toán các doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu.

3. Thời gian đăng ký, khai giảng và học tập:

- Đăng ký:                    Đến 12/02/2023 (Đăng ký tại đây).

- Khai giảng:                Dự kiến ngày 13/02/2023.

- Thời gian học:           02 tháng. Học các tối trong tuần (dự kiến 03 buổi/tuần).

4. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên/khóa học (Bao gồm tài liệu học tập, phí cấp chứng chỉ điện tử).

Ghi chú: Giảm học phí 50% cho sinh viên đang học tập tại Phân Hiệu Vĩnh Long

Học viên có thể đóng học phí trực tiếp tại Phòng TCKT hoặc chuyển khoản qua số tài khoản sau:

-Tên đơn vị: Phân Hiệu Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

-Mã số thuế: 0302378687-014

-Tài khoản: 120000076519 tại Ngân hàng Công Thương  Vĩnh Long (Vietinbank)-PGD Phước Thọ

-Nội dung chuyển khoản: Họ và tên- Lớp KTDNTH trên máy tính- Khóa 35

5. Hình thức học tập: Trực tuyến (Online trên Google meet).

6. Cấp Chứng chỉ: Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

-Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – Phân hiệu Vĩnh Long  (Khoa Kế Toán)

- Điện thoại: 0270 38 78329 (Hoặc 037.9883939 - Gặp cô Kiến Phúc)

Chia sẻ