UEH-Phân hiệu Vĩnh Long thông báo mở lớp Kế toán doanh nghiệp thực hành trên máy tính (Học online các buổi tối trong tuần).

08 tháng 04 năm 2024

Học viên học xong khóa học có đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa và biết sử dụng 02 phần mềm kế toán Misa & Fast Accounting.

1. Mục tiêu khóa học:

Cập nhập kiến thức kế toán cơ bản về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và huấn luyện kỹ năng thực hành công tác kế toán và kê khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính trên máy vi tính.

Học viên học xong khóa học có đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa và biết sử dụng 02 phần mềm kế toán Misa & Fast Accounting.

2. Đối tượng: Nhân viên kế toán các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu tập huấn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Thời gian đăng ký, khai giảng và học tập:

  • Đăng ký:            Đến 19/4/2024. (Học viên đăng ký tại đây)
  • Khai giảng:        Dự kiến ngày 22/4/2024.
  • Thời gian học:   02 tháng. Học các tối trong tuần (dự kiến 03 buổi/tuần).

4. Học phí: 1.500.000 đồng/học viên/khóa học. Giảm 50% học phí cho sinh viên UEH.

Học viên có thể đóng học phí trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán hoặc chuyển khoản qua số tài khoản sau:

  • Tên đơn vị: Phân Hiệu Đại học Kinh tế TP. HCM tại tỉnh Vĩnh Long.
  • Mã số thuế: 0302378687-014
  • Tài khoản: 120000076519 tại Ngân hàng Công Thương  Vĩnh Long (Vietinbank) - PGD Phước Thọ
  • Nội dung chuyển khoản: Họ và tên - Lớp KTDNTH - Khóa 37.

5. Hình thức học tập: Trực tuyến (Online).

6. Cấp Chứng chỉ: Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ.

Thông tin chi tiết liên hệ:  Khoa Kế toán – Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long

  • Địa chỉ: Số 01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP Vĩnh Long.
  • Điện thoại: 0270 3878 329 (Hoặc 037.988.3939 - Gặp cô Kiến Phúc).
Chia sẻ