Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

01

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

  Chủ tịch Hội đồng trường

02

 TS. Trần Thị Tuấn Anh

  Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê

03

 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

  Trưởng phòng Đào tạo

04

 TS. Nguyễn Thiện Duy

  Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên

05

 PGS.TS. Trần Mai Đông

  Trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực

06

 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

  Viện trưởng Viện Tài chính bền vững

07

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

  Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

08

 TS. Bùi Quang Hùng

  Phó Hiệu trưởng

09

 TS. Đinh Công Khải

  Trưởng khoa Quản lý nhà nước

10

 ThS. Dương Minh Mẫn

  Phó trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực

11

 TS. Phạm Khánh Nam

  Trưởng khoa Kinh tế

12

 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

  Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Viện trưởng Viện đổi mới sáng tạo

13

 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

  Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

14

 GS.TS. Sử Đình Thành

  Hiệu trưởng

15

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến

  Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học

16

 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

  Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

17

 TS. Bùi Quang Việt

  Chủ tịch Công đoàn trường

18

 TS. Nguyễn Thành Phong

  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM

19

 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy

  Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

20

 TS. Phạm Quốc Bảo  

  Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM

21

 ThS. Nguyễn Anh Đức

  Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TP.HCM

22

 TS. Nguyễn Ngọc Hòa

  Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM

23

 Trương Quốc Hưng

  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

24

 Ông Lâm Nguyễn Hải Long

  Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

25

 Ông Trần Ngọc Thuận

  Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam