Hội đồng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng đại học

2

 GS.TS. Sử Đình Thành

  Giám đốc UEH

3

 TS. Bùi Quang Hùng

  Phó Giám đốc UEH

4

 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

  Phó Giám đốc UEH

5

 TS. Đinh Công Khải

  Phó Giám đốc UEH

6

 TS. Nguyễn Thiện Duy

  Chủ tịch Công đoàn UEH kiêm Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên

7

 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

  Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách kiêm Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo

8

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

  Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

9

 PGS.TS. Phạm Khánh Nam

  Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

10

 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

  Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Kinh doanh UEH

11

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến

  Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học

12

 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

  Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

13

 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

  Viện trưởng Viện Tài chính bền vững, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

14

 TS. Trần Thị Tuấn Anh

  Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

15

 Bà Nguyễn Cẩm Thy

  Sinh viên, Đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học

16

 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy

  Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

17

 TS. Nguyễn Thành Phong

  Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18

 TS. Phạm Quốc Bảo  

  Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM

19

 TS. Nguyễn Ngọc Hòa

  Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)

20

 ThS. Nguyễn Anh Đức

  Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TP.HCM

21

 Ông Trương Quốc Hưng

  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

22

 Ông Lâm Nguyễn Hải Long

  Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

23

 Ông Trần Ngọc Thuận

  Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam