Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

1

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

  Chủ tịch Hội đồng trường

2

 TS. Trần Thị Tuấn Anh

  Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê, trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

3

 TS. Nguyễn Thiện Duy

  Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên

4

 PGS.TS. Trần Mai Đông

  Giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, trường Kinh doanh UEH

5

 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

  Viện trưởng Viện Tài chính bền vững

6

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

  Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

7

 TS. Bùi Quang Hùng

  Phó Hiệu trưởng UEH

8

 TS. Đinh Công Khải

  Phó Hiệu trưởng UEH

9

 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

  Phó Hiệu trưởng UEH

10

 ThS. Dương Minh Mẫn

  Phó trưởng phòng Quản trị nguồn nhân lực

11

 PGS.TS. Phạm Khánh Nam

 Phó Hiệu trưởng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

12

 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

  Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách

13

 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

  Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế

14

 GS.TS. Sử Đình Thành

  Hiệu trưởng UEH

15

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến

  Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học

16

 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

  Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh UEH

17

 TS. Bùi Quang Việt

  Chủ tịch Công đoàn UEH

18

 TS. Nguyễn Thành Phong

  Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

19

 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy

  Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

20

 TS. Phạm Quốc Bảo  

  Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM

21

 ThS. Nguyễn Anh Đức

  Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã TP.HCM

22

 TS. Nguyễn Ngọc Hòa

  Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA)

23

 Trương Quốc Hưng

  Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

24

 Ông Lâm Nguyễn Hải Long

  Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

25

 Ông Trần Ngọc Thuận

  Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam