Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2020-2025

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

01

 GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Chủ tịch Hội đồng trường

02

 TS. Nguyễn Thành Phong

Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

03

 PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy

Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học

04

 Ông Trần Ngọc Thuận

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

05

 TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

06

 TS. Phạm Quốc Bảo

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

07

 ThS. Nguyễn Anh Đức

Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)

08

 Ông Trương Quốc Hưng

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

09

 ThS. Lâm Nguyễn Hải Long

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

10

 TS. Trần Thị Tuấn Anh

Phó Trưởng khoa Toán - Thống kê

11

 PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Trưởng khoa Tài chính

12

 TS. Trần Mai Đông

Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

13

 ThS. Nguyễn Thiện Duy

Chánh Văn phòng trường

14

 PGS.TS. Bùi Thị Mai Hoài

Trưởng khoa Tài chính Công

15

 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Phó Hiệu trưởng

16

 TS. Bùi Quang Hùng

Trưởng phòng Nhân sự kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long

17

 TS. Đinh Công Khải

Trưởng khoa Quản lý nhà nước, Viện trưởng Viện Chính sách công

18

 ThS. Dương Minh Mẫn

Bí thư Đoàn trường

19

 TS. Phạm Khánh Nam

Phó Trưởng khoa Kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á

20

 PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo

21

 PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế

22

 GS.TS. Sử Đình Thành

Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á

23

 PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học

24

 PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing

25

 TS. Bùi Quang Việt

Chủ tịch Công đoàn trường