Giảng viên cao cấp

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Bùi Thị Mai Hoài Viện trưởng Viện Tài chính bền vững
2 Diệp Gia Luật Trưởng khoa Khoa Tài chính công
3 Nguyễn Trường Thịnh Viện trưởng Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
4 Trịnh Thùy Anh Trưởng khoa Khoa Thiết kế Truyền thông
5 Bùi Thị Thanh Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị
6 Lê Xuân Trường Phó Trưởng khoa Khoa Toán - Thống kê
7 Nguyễn Ngọc Vinh Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng
8 Nguyễn Quang Sơn Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất
9 Trần Thị Hải Lý Phó Trưởng khoa Khoa Tài chính
10 Võ Tất Thắng Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế
11 Bùi Thanh Tráng Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
12 Lê Nhật Hạnh Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
13 Lê Thị Phương Vy Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
14 Nguyễn Hồng Thắng Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
15 Nguyễn Quỳnh Hoa Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
16 Phùng Đức Nam Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
17 Trần Đăng Khoa Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
18 Bùi Văn Dương Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
19 Đoàn Thị Hồng Vân Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
20 Dương Thị Bình Minh Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính công
21 Hồ Đức Hùng Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
22 Hồ Tiến Dũng Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
23 Huỳnh Đức Lộng Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
24 Lê Tấn Bửu Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
25 Lê Thanh Hà Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
26 Lê Thị Lanh Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính
27 Mai Thị Hoàng Minh Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
28 Nguyễn Hữu Dũng Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế
29 Nguyễn Ngọc Hùng Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính công
30 Nguyễn Quang Thu Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
31 Nguyễn Thị Liên Hoa Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính
32 Nguyễn Thị Mai Trang Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
33 Nguyễn Văn Sĩ Giảng viên cao cấp Khoa Toán - Thống kê
34 Nguyễn Việt Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
35 Nguyễn Xuân Hưng Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
36 Phạm Văn Dược Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
37 Phạm Xuân Lan Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
38 Trầm Thị Xuân Hương Giám đốc Chương trình Khoa Ngân hàng
39 Trần Mai Đông Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
40 Trần Ngọc Thơ Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính
41 Trần Thị Giang Tân Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
42 Trần Thị Kim Dung Giảng viên cao cấp Khoa Quản trị
43 Trần Thị Thùy Linh Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính
44 Trương Thị Hồng Giảng viên cao cấp Khoa Ngân hàng
45 Võ Thanh Thu Giảng viên cao cấp Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
46 Võ Văn Nhị Giảng viên cao cấp Khoa Kế toán
47 Vũ Thị Minh Hằng Giảng viên cao cấp Khoa Tài chính công
48 Sử Đình Thành Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
49 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
50 Nguyễn Đông Phong Chủ tịch Hội đồng trường Hội đồng trường
51 Phan Thị Bích Nguyệt Chủ tịch Hội đồng tư vấn Hội đồng Tư vấn Chiến lược và chính sách
52 Nguyễn Phong Nguyên Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
53 Phạm Quang Huy Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
54 Hồ Viết Tiến Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
55 Từ Văn Bình Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
56 Trần Hà Minh Quân Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
57 Nguyễn Đình Thọ Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo quốc tế
58 Trần Tiến Khai Trưởng phòng Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
59 Nguyễn Thị Ngọc Trang Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
60 Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc Chương trình Khoa Lý luận chính trị
61 Vũ Anh Tuấn Giảng viên cao cấp Khoa Lý luận chính trị
62 Phạm Duy Nghĩa Trưởng khoa Khoa Luật
63 Võ Trí Hảo Trưởng khoa Khoa Luật
64 Nguyễn Ngọc Định Giám đốc Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
65 Nguyễn Trọng Hoài Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
66 Võ Xuân Vinh Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh
67 Hà Xuân Thạch Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế

Giảng viên chính

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Đặng Thị Bạch Vân Trưởng phòng Phòng Tổng hợp
2 Đinh Thị Thu Hồng Trưởng khoa Khoa Tài chính
3 Dương Kim Thế Nguyên Trưởng khoa Khoa Luật
4 Hoàng Hải Yến Trưởng khoa Khoa Ngân hàng
5 Lâm Thị Trúc Linh Trưởng khoa Khoa Kế toán
6 Ngô Quang Huân Trưởng khoa Khoa Quản trị
7 Nguyễn Hoàng Lê Viện trưởng Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
8 Nguyễn Tấn Trung Trưởng phòng Phòng Tổng hợp
9 Trần Anh Hoa Trưởng khoa Khoa Kế toán
10 Trịnh Tú Anh Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý
11 Dương Tấn Khoa Phó Trưởng khoa Khoa Ngân hàng
12 Hồ Thiện Quyền Phó Giám đốc Ban Giám đốc
13 Nguyễn Kim Quyến Phó Trưởng khoa Khoa Tài chính công
14 Nguyễn Thị Anh Phó Trưởng khoa Khoa Luật
15 Trần Thị Tuấn Anh Phó Trưởng khoa Khoa Toán - Thống kê
16 Đinh Tiên Minh Trưởng bộ môn Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
17 Huỳnh Lợi Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
18 Lê Quang Cường Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
19 Lê Thanh Loan Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
20 Nguyễn Hoàng Bảo Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
21 Nguyễn Hữu Huân Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
22 Phạm Ngọc Phong Chánh văn phòng Văn phòng Phân hiệu
23 Phạm Trà Lam Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
24 Phan Quốc Tấn Trưởng bộ môn Khoa Quản trị
25 Thái Trí Dũng Trưởng bộ môn Khoa Kinh tế
26 Trần Thị Thanh Hải Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
27 Vũ Việt Quảng Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
28 Dương Kha Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
29 Lê Hoàng Oanh Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
30 Lê Thị Hồng Minh Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính
31 Nguyễn Từ Nhu Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
32 Phạm Khánh Duy Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
33 Phạm Thị Ngọc Bích Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
34 Phan Thị Bảo Quyên Phó Trưởng bộ môn Khoa Kế toán
35 Phan Thu Hiền Phó Trưởng bộ môn Khoa Ngân hàng
36 Trương Minh Tuấn Phó Trưởng bộ môn Khoa Tài chính công
37 Bùi Văn Mưa Giảng viên chính Đề án theo Hiệu trưởng UEH quản lý
38 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Giảng viên chính Khoa Toán - Thống kê
39 Đặng Văn Cường Giảng viên chính Khoa Tài chính công
40 Đậu Thị Kim Thoa Giảng viên chính Khoa Kế toán
41 Đinh Thị Thu Oanh Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
42 Đoàn Thanh Hải Giảng viên chính Khoa Quản trị
43 Dương Mỹ An Giảng viên chính Khoa Luật
44 Hà Văn Sơn Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Toán - Thống kê
45 Hay Sinh Giảng viên chính Khoa Kinh tế
46 Hoàng Thị Phương Anh Giảng viên chính Khoa Tài chính
47 Hoàng Trọng Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Toán - Thống kê
48 Huỳnh Thị Cẩm Hà Giảng viên chính Khoa Tài chính
49 Huỳnh Văn Đức Giảng viên chính Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
50 Huỳnh Văn Thịnh Giảng viên chính Khoa Kinh tế
51 Lại Tiến Dĩnh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
52 Lâm Mạnh Hà Giảng viên chính Khoa Kinh tế
53 Lê Đình Trực Giảng viên chính Khoa Kế toán
54 Lê Đoàn Minh Đức Giảng viên chính Khoa Kế toán
55 Lê Hoàng Phúc Giảng viên chính Khoa Kế toán
56 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
57 Lê Tấn Phước Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
58 Lê Thị Cẩm Hồng Giảng viên chính Khoa Kế toán
59 Lê Trung Cang Giảng viên chính Khoa Kinh tế
60 Lương Đức Thuận Giảng viên chính Khoa Kế toán
61 Ngô Hoàng Thảo Trang Giảng viên chính Khoa Kinh tế
62 Ngô Thị Ánh Giảng viên chính Khoa Quản trị
63 Ngô Thị Hải Xuân Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
64 Ngô Thị Ngọc Huyền Giảng viên chính Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
65 Nguyễn Bích Liên Giảng viên chính Khoa Kế toán
66 Nguyễn Khánh Duy Giám đốc Chương trình Khoa Kinh tế
67 Nguyễn Ngọc Dung Giảng viên chính Khoa Kế toán
68 Nguyễn Phúc Cảnh Giảng viên chính Khoa Tài chính công
69 Nguyễn Quốc Anh Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
70 Nguyễn Quốc Hùng Giám đốc Chương trình Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
71 Nguyễn Thanh Vân Giảng viên chính Khoa Toán - Thống kê
72 Nguyễn Thị Bích Châm Giảng viên chính Khoa Quản trị
73 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Giám đốc Chương trình Khoa Kinh tế
74 Nguyễn Thị Kim Cúc Giảng viên chính Khoa Kế toán
75 Nguyễn Thị Phương Hồng Giảng viên chính Khoa Kế toán
76 Nguyễn Thị Thu Giảng viên chính Khoa Kế toán
77 Nguyễn Thị Thu Hiền Giảng viên chính Khoa Kế toán
78 Nguyễn Trung Thông Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngân hàng
79 Nguyễn Văn Nhân Giảng viên chính Khoa Toán - Thống kê
80 Nguyễn Văn Trãi Giảng viên chính Khoa Toán - Thống kê
81 Phạm Phú Quốc Giảng viên chính Khoa Ngân hàng
82 Phan Thị Thúy Quỳnh Giảng viên chính Khoa Kế toán
83 Quách Doanh Nghiệp Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Tài chính
84 Trần Bá Thọ Giảng viên chính Khoa Kinh tế
85 Trần Bích Vân Giảng viên chính Khoa Kinh tế
86 Trần Trung Kiên Giám đốc Chương trình Khoa Tài chính công
87 Trần Văn Thảo Giảng viên chính Khoa Kế toán
88 Trịnh Hiệp Thiện Giám đốc Chương trình Khoa Kế toán
89 Trương Thị Nhi Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Tài chính - Ngân hàng
90 Từ Thị Kim Thoa Giảng viên chính Khoa Tài chính
91 Võ Kim Nhạn Giảng viên chính Khoa Quản trị
92 Vũ Thu Hằng Giảng viên chính Khoa Kế toán
93 Đinh Công Khải Phó Hiệu trưởng Ban Giám hiệu
94 Phạm Dương Phương Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
95 Võ Đức Hoàng Vũ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
96 Trần Phương Thảo Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế
97 Lý Thị Minh Châu Giảng viên chính Viện Đào tạo quốc tế
98 Võ Hà Quang Định Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin
99 Nguyễn Tấn Khuyên Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế
100 Bùi Xuân Thanh Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
101 Nguyễn Văn Sáng Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị
102 Trần Nguyên Ký Trưởng bộ môn Khoa Lý luận chính trị
103 Bùi Thị Huyền Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
104 Hoàng Xuân Sơn Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Lý luận chính trị
105 Lê Thị Ái Nhân Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
106 Phạm Thành Tâm Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
107 Phạm Thị Lý Giảng viên chính Khoa Lý luận chính trị
108 Viên Thế Giang Giảng viên chính Khoa Luật
109 Dương Thị Thúy Uyên Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngoại ngữ
110 Nguyễn Phương Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
111 Nguyễn Thị Diệu Chi Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
112 Nguyễn Thị Hạnh Giảng viên chính Khoa Ngoại ngữ
113 Phan Xuân Thảo Phó Trưởng bộ môn, phụ trách Khoa Ngoại ngữ
114 Võ Đình Phước Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Ngoại ngữ

Chuyên viên chính

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị
1 Cao Văn Tiến Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
2 Huỳnh Thúc Định Phó Giám đốc Ban Quản lý Ký túc xá
3 Nguyễn Thái Bình Phó Trưởng phòng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông
4 Hoàng Thị Thu Hiền Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
5 Ngô Thụy Minh Hiền Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp
6 Nguyễn Công Nam Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
7 Nguyễn Thành Vinh Chuyên viên chính Phòng Tổng hợp
8 Trần Trọng Sỹ Chuyên viên chính Trung tâm Giáo dục thể chất
9 Trịnh Quốc Lâm Chuyên viên chính Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
10 Trần Anh Thanh Sơn Phó Chánh văn phòng, phụ trách Văn phòng trường
11 Nguyễn Huy Hiệu Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
12 Nguyễn Minh Trí Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực
13 Vũ Minh Hà Chuyên viên chính Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
14 Phạm Trung Tấn Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
15 Trần Thị Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đào tạo
16 Nguyễn Thiện Duy Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
17 Đoàn Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
18 Nguyễn Hoàng Sơn Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo thường xuyên
19 Nguyễn Đức Việt Chuyên viên chính Phòng Đào tạo thường xuyên
20 Nguyễn Ngọc Thái Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
21 Thái Ngọc Hương Chuyên viên chính Viện Đào tạo Sau đại học
22 Trương Minh Kiệt Trưởng phòng Phòng Marketing - Truyền thông
23 Nguyễn Thị Kim Chi Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
24 Đinh Thị Yến Oanh Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
25 Ngô Vũ Hoàng Dương Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
26 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
27 Nguyễn Tú Văn Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
28 Phạm Quang Huy Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
29 Trần Thanh Hiếu Chuyên viên chính Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
30 Nguyễn Hạ Vũ Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
31 Trần Thanh Tâm Chuyên viên chính Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
32 Nguyễn Toàn Xuân Nhã Chuyên viên chính Phòng Tài chính - Kế toán
33 Phan Ngọc Danh Phó Trưởng phòng Phòng Cơ sở vật chất
34 Trần Lê Phúc Thịnh Chuyên viên chính Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
35 Trần Thế Hoàng Phó Chủ tịch thường trực UEH-Alumni UEH Alumni