Đội ngũ giảng viên tham gia nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy

STT Họ tên Học hàm Học vị
1 Nguyễn Ngọc Sơn
2 Rapuluchukwu Uchenna Efobi
3 UI Haq Ihtisham
4 Ali Sajid
5 Tiwari Aviral
6 Olaoluwa Simon Yaya
7 Perekunah.B. Eragha
8 Arifur Rahman
9 Faruk Balli
10 Chiappetta Jabbour Charbel Jose
11 Syed Jawad Husain Shahzad Tiến sĩ
12 Qaiser Abbas
13 Mosab I.M. Tabash
14 Abd Halim @ Hamilton Ahmad
15 Subhan Ullah Tiến sĩ
16 Zaghum Umar Tiến sĩ
17 Muhammad Abdul Kamal
18 Muhammad Khan
19 Muhammad Abubakr Naeem
20 Saba Qureshi Tiến sĩ
21 Fahad Ali
22 Khiếu Văn Hoàng Tiến sĩ
23 Nguyễn Trung Thành
24 Matthew John Gorton
25 Thái Văn Vinh
26 Nguyễn Thanh Thủy
27 Hoàng Viết Ngữ
28 Gan Eng Chye Tiến sĩ
29 Marc Oliver Rieger Tiến sĩ
30 Mei Wang Tiến sĩ
31 Alastair M. Morrison
32 Nadia K. Doytch
33 Dương Nguyễn Khánh Linh
34 Jessie Barrot
35 Phạm Ngọc Mỹ Linh
36 Ibrahim Dolapo Raheem
37 Andrew Adewale Alola
38 Abbas Mardani
39 Daniel Balsalobre Lorente
40 Đỗ Xuân Hưng
41 Mariya Gubareva
42 Jonathan Newton
43 Lin Kuo Ping
44 Vikas Kumar
45 Desmond Doran
46 John Sinclair Macalister Tiến sĩ
47 Fred Erwin Lemke Tiến sĩ
48 Shui Lien Chen
49 Beat Hulliger