Giáo sư

STT Họ tên Đơn vị
1 Đoàn Thị Hồng Vân Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
2 Dương Thị Bình Minh Khoa Tài chính công
3 Hồ Đức Hùng Khoa Quản trị
4 Trần Ngọc Thơ Khoa Tài chính
5 Võ Thanh Thu Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
6 Sử Đình Thành Ban Giám hiệu
7 Nguyễn Đông Phong Hội đồng trường
8 Nguyễn Trọng Hoài Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
9 Võ Xuân Vinh Viện Nghiên cứu kinh doanh

Phó Giáo sư

STT Họ tên Đơn vị
1 Bùi Thị Mai Hoài Viện Tài chính bền vững
2 Diệp Gia Luật Khoa Tài chính công
3 Nguyễn Trường Thịnh Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
4 Trịnh Thùy Anh Khoa Thiết kế Truyền thông
5 Bùi Thị Thanh Khoa Quản trị
6 Lê Xuân Trường Khoa Toán - Thống kê
7 Nguyễn Ngọc Vinh Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng
8 Nguyễn Quang Sơn Trung tâm Giáo dục thể chất
9 Trần Thị Hải Lý Khoa Tài chính
10 Võ Tất Thắng Khoa Kinh tế
11 Bùi Thanh Tráng Ban Giám hiệu
12 Lê Nhật Hạnh Khoa Quản trị
13 Lê Thị Phương Vy Khoa Tài chính
14 Nguyễn Hồng Thắng Khoa Tài chính công
15 Phạm Khánh Nam Ban Giám hiệu
16 Phùng Đức Nam Khoa Tài chính
17 Trần Đăng Khoa Khoa Quản trị
18 Bùi Văn Dương Khoa Kế toán
19 Đặng Văn Cường Khoa Tài chính công
20 Hồ Tiến Dũng Khoa Quản trị
21 Huỳnh Đức Lộng Khoa Kế toán
22 Lê Tấn Bửu Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
23 Lê Thanh Hà Khoa Quản trị
24 Lê Thị Lanh Khoa Tài chính
25 Mai Thị Hoàng Minh Khoa Kế toán
26 Nguyễn Hồng Sơn Khoa Quản trị
27 Nguyễn Hữu Dũng Khoa Kinh tế
28 Nguyễn Ngọc Hùng Khoa Tài chính công
29 Nguyễn Quang Thu Khoa Quản trị
30 Nguyễn Thị Liên Hoa Khoa Tài chính
31 Nguyễn Thị Mai Trang Khoa Quản trị
32 Nguyễn Văn Sĩ Khoa Toán - Thống kê
33 Nguyễn Việt Khoa Kế toán
34 Nguyễn Xuân Hưng Khoa Kế toán
35 Phạm Văn Dược Khoa Kế toán
36 Phạm Xuân Lan Khoa Quản trị
37 Trầm Thị Xuân Hương Khoa Ngân hàng
38 Trần Mai Đông Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
39 Trần Thị Giang Tân Khoa Kế toán
40 Trần Thị Kim Dung Khoa Quản trị
41 Trần Thị Thùy Linh Khoa Tài chính
42 Trương Thị Hồng Khoa Ngân hàng
43 Võ Văn Nhị Khoa Kế toán
44 Vũ Thị Minh Hằng Khoa Tài chính công
45 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Ban Giám hiệu
46 Phan Thị Bích Nguyệt Hội đồng Tư vấn Chiến lược và chính sách
47 Nguyễn Phong Nguyên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
48 Phạm Quang Huy Phòng Đào tạo
49 Hồ Viết Tiến Viện Đào tạo Sau đại học
50 Từ Văn Bình Viện Đào tạo Sau đại học
51 Trần Hà Minh Quân Viện Đào tạo quốc tế
52 Trần Phương Thảo Viện Đào tạo quốc tế
53 Nguyễn Đình Thọ Viện Đào tạo quốc tế
54 Trần Tiến Khai Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
55 Nguyễn Minh Tuấn Khoa Lý luận chính trị
56 Vũ Anh Tuấn Khoa Lý luận chính trị
57 Nguyễn Huỳnh Trang Khoa Ngoại ngữ
58 Nguyễn Ngọc Định Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
59 Hà Xuân Thạch Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế