STT

Họ tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

GS.TS. Sử Đình Thành

Hiệu trưởng - Chủ tịch

2

GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Chủ tịch Hội đồng trường - Thành viên

3

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á - Thành viên

4

TS. Bùi Quang Hùng

Phó Hiệu trưởng UEH - Thành viên

5

TS. Đinh Công Khải

Phó Hiệu trưởng UEH - Thành viên

6

PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Phó Hiệu trưởng UEH - Thành viên

7

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách - Thành viên

8

PGS.TS. Trần Mai Đông

Giảng viên khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, trường Kinh doanh UEH - Thành viên

9

PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên

Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế - Thư ký

10

TS. Nguyễn Thiện Duy

Trưởng phòng Đào tạo thường xuyên - Thành viên

11

PGS.TS. Hồ Viết Tiến

Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học - Thành viên

12

PGS.TS. Trần Hà Minh Quân

Viện trưởng viện Đào tạo quốc tế - Thành viên

13

PGS.TS. Trần Tiến Khai

Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình - Thành viên

14

ThS. Trần Hoàng Tâm

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Thành viên

15

PGS.TS. Phạm Khánh Nam

Phó Hiệu trưởng trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH - Thành viên

16

TS. Ngô Quang Huân

Trưởng khoa Quản trị - Thành viên

17

PGS.TS. Bùi Thanh Tráng

Phó Hiệu trưởng trường Kinh doanh UEH - Thành viên

18

PGS.TS. Diệp Gia Luật

Phó Trưởng khoa Tài chính công - Thành viên

19

TS. Đinh Thị Thu Hồng

Trưởng khoa Tài chính - Thành viên

20

TS. Hoàng Hải Yến

Trưởng khoa Ngân hàng - Thành viên

21

TS. Trần Anh Hoa

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Kế toán - Thành viên

22

TS. Hà Văn Sơn

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Toán - Thống kê - Thành viên

23

ThS. Thái Kim Phụng

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Công nghệ thông tin kinh doanh - Thành viên

24

TS. Bùi Xuân Thanh

Trưởng khoa Lý luận chính trị - Thành viên

25

TS. Dương Kim Thế Nguyên

Trưởng khoa Luật - Thành viên

26

ThS. Võ Đình Phước

Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Ngoại ngữ kinh tế - Thành viên

27

TS. Nguyễn Đức Trí

Viện trưởng viện Du lịch - Thành viên

28

GS.TS. Võ Xuân Vinh

Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh doanh - Thành viên

29

TS. Nguyễn Thành Phong

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Thành viên

30

TS. Nguyễn Ngọc Hòa

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) - Thành viên

31

TS. Phạm Quốc Bảo

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên

32

ThS. Lâm Nguyễn Hải Long

Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung - Thành viên

33

GS.TS. Jonathan Andrew Batten

Trường Đại học Monash, Australia - Thành viên

34

GS.TS. Brian M. Lucey

Trường Đại học Trinity College Dublin, Ireland - Thành viên

35

GS.TS. Euston Quah

Trường Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore - Thành viên

36

GS.TS. Iftekhar Hasan

Trường Đại học Fordham, Hoa Kỳ - Thành viên

37

PGS.TS. Quách Mạnh Hào

Trường Đại học Linconln, Vương quốc Anh - Thành viên