Tiến sĩ

STT Họ tên Đơn vị
1 Bùi Thị Mai Hoài Viện Tài chính bền vững
2 Diệp Gia Luật Khoa Tài chính công
3 Đinh Thị Thu Hồng Khoa Tài chính
4 Dương Kim Thế Nguyên Khoa Luật
5 Hoàng Hải Yến Khoa Ngân hàng
6 Lâm Thị Trúc Linh Khoa Kế toán
7 Ngô Quang Huân Khoa Quản trị
8 Nguyễn Đức Trí Khoa Du lịch
9 Nguyễn Hoàng Lê Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh
10 Nguyễn Tấn Trung Phòng Tổng hợp
11 Nguyễn Trường Thịnh Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
12 Trần Anh Hoa Khoa Kế toán
13 Trịnh Thùy Anh Khoa Thiết kế Truyền thông
14 Trịnh Tú Anh Viện Đô thị thông minh và quản lý
15 Bùi Thị Thanh Khoa Quản trị
16 Hoàng Cửu Long Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
17 Lê Đạt Chí Khoa Tài chính
18 Lê Xuân Trường Khoa Toán - Thống kê
19 Nguyễn Kim Quyến Khoa Tài chính công
20 Nguyễn Ngọc Vinh Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng
21 Nguyễn Phước Bảo Ấn Khoa Kế toán
22 Nguyễn Quang Sơn Trung tâm Giáo dục thể chất
23 Nguyễn Thị Anh Khoa Luật
24 Nguyễn Thị Hồng Thu Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
25 Nguyễn Văn Dư Khoa Quản lý nhà nước
26 Phan Chung Thủy Khoa Ngân hàng
27 Trần Thị Hải Lý Khoa Tài chính
28 Trần Thị Tuấn Anh Khoa Toán - Thống kê
29 Trương Thị Hoàng Oanh Khoa Quản trị
30 Võ Tất Thắng Khoa Kinh tế
31 Yi Dong Su Khoa Thiết kế Truyền thông
32 Bùi Thanh Tráng Ban Giám hiệu
33 Đặng Hữu Phúc Khoa Quản trị
34 Đinh Tiên Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
35 Huỳnh Lợi Khoa Kế toán
36 Huỳnh Thị Thu Thủy Khoa Toán - Thống kê
37 Lê Nhật Hạnh Khoa Quản trị
38 Lê Quang Cường Khoa Tài chính công
39 Lê Thanh Loan Khoa Kinh tế
40 Lê Thị Phương Vy Khoa Tài chính
41 Lê Vũ Ngọc Thanh Khoa Kế toán
42 Nguyễn Hoàng Bảo Khoa Kinh tế
43 Nguyễn Hồng Thắng Khoa Tài chính công
44 Nguyễn Hữu Huân Khoa Ngân hàng
45 Nguyễn Lưu Bảo Đoan Khoa Kinh tế
46 Nguyễn Quỳnh Hoa Khoa Kinh tế
47 Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Ngân hàng
48 Phạm Khánh Nam Ban Giám hiệu
49 Phạm Ngọc Toàn Khoa Kế toán
50 Phạm Quốc Hùng Khoa Tài chính công
51 Phạm Trà Lam Khoa Kế toán
52 Phan Quốc Tấn Khoa Quản trị
53 Phùng Đức Nam Khoa Tài chính
54 Thái Trí Dũng Khoa Kinh tế
55 Trần Đăng Khoa Khoa Quản trị
56 Trần Huỳnh Thanh Nghị Khoa Luật
57 Trần Thị Thanh Hải Khoa Kế toán
58 Trần Thị Thanh Phương Khoa Quản trị
59 Trương Đăng Thụy Khoa Kinh tế
60 Vũ Việt Quảng Khoa Tài chính
61 Lê Thanh Trúc Khoa Quản trị
62 Lê Thị Hồng Minh Khoa Tài chính
63 Nguyễn Thanh Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
64 Nguyễn Từ Nhu Khoa Ngân hàng
65 Phạm Khánh Duy Khoa Ngân hàng
66 Phan Thị Bảo Quyên Khoa Kế toán
67 Phan Thu Hiền Khoa Ngân hàng
68 Trần Dương Sơn Khoa Quản trị
69 Bùi Thanh Hiếu Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
70 Bùi Văn Dương Khoa Kế toán
71 Cao Quốc Việt Khoa Quản trị
72 Chu Nguyễn Mộng Ngọc Khoa Toán - Thống kê
73 Chung Nhân Phú Viện Toán ứng dụng
74 Đặng Ngọc Đại Khoa Quản trị
75 Đặng Ngọc Hoàng Thành Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
76 Đặng Trí Dũng Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
77 Đặng Văn Cường Khoa Tài chính công
78 Đặng Văn Thạc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
79 Đào Nguyên Anh Khoa Toán - Thống kê
80 Đậu Thị Kim Thoa Khoa Kế toán
81 Đinh Bình Khánh Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
82 Đinh Khương Duy Khoa Luật
83 Đinh Thái Hoàng Khoa Quản trị
84 Đinh Thị Thu Oanh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
85 Đỗ Thị Hải Ninh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
86 Đoàn Thanh Hải Khoa Quản trị
87 Đoàn Thị Hồng Vân Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
88 Đoàn Vũ Nguyên Khoa Tài chính công
89 Dương Giao Kỵ Viện Toán ứng dụng
90 Dương Thị Bình Minh Khoa Tài chính công
91 Hà Quang An Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
92 Hà Văn Sơn Khoa Toán - Thống kê
93 Hay Sinh Khoa Kinh tế
94 Hồ Hoàng Anh Khoa Kinh tế
95 Hồ Quốc Thông Khoa Kinh tế
96 Hoàng Khánh Viện Đổi mới sáng tạo
97 Hoàng Văn Việt Khoa Kinh tế
98 Hoàng Việt Huy Khoa Kế toán
99 Huỳnh Đức Lộng Khoa Kế toán
100 Huỳnh Quang Duy Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
101 Huỳnh Thị Cẩm Hà Khoa Tài chính
102 Huỳnh Văn Đức Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
103 Lại Tiến Dĩnh Khoa Ngân hàng
104 Lê Đoàn Minh Đức Khoa Kế toán
105 Lê Hoàng Phúc Khoa Kế toán
106 Lê Khánh Duy Viện Đổi mới sáng tạo
107 Lê Na Khoa Luật
108 Lê Nguyễn Quỳnh Hương Khoa Ngân hàng
109 Lê Tấn Phước Khoa Ngân hàng
110 Lê Thanh Nam Viện Đô thị thông minh và quản lý
111 Lê Thị Cẩm Hồng Khoa Kế toán
112 Lê Thị Hồng Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
113 Lê Thị Lanh Khoa Tài chính
114 Lê Việt Khoa Kế toán
115 Lê Vĩnh Triển Khoa Quản lý nhà nước
116 Lữ Lâm Uyên Khoa Luật
117 Lương Đức Thuận Khoa Kế toán
118 Ngô Hoàng Thảo Trang Khoa Kinh tế
119 Ngô Minh Vũ Khoa Ngân hàng
120 Ngô Tấn Vũ Khanh Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
121 Ngô Viết Liêm Khoa Thiết kế Truyền thông
122 Nguyễn An Tế Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
123 Nguyễn Bá Sơn Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
124 Nguyễn Đình Tuấn Khoa Toán - Thống kê
125 Nguyễn Giao Hòa Viện Tài chính bền vững
126 Nguyễn Hà Thanh Khoa Kế toán
127 Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm Khoa Tài chính
128 Nguyễn Hoàng Tố Loan Khoa Kế toán
129 Nguyễn Hoàng Vũ Khoa Toán - Thống kê
130 Nguyễn Hồng Sơn Khoa Quản trị
131 Nguyễn Huệ Minh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
132 Nguyễn Hữu Thọ Khoa Quản trị
133 Nguyễn Kim Thảo Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
134 Nguyễn Lê Vinh Khoa Du lịch
135 Nguyễn Ngọc Dung Khoa Kế toán
136 Nguyễn Ngọc Hùng Khoa Tài chính công
137 Nguyễn Ngọc Long Khoa Thiết kế Truyền thông
138 Nguyễn Phúc Cảnh Khoa Tài chính công
139 Nguyễn Phúc Sinh Khoa Kế toán
140 Nguyễn Quang Khoa Kinh tế
141 Nguyễn Quang Thu Khoa Quản trị
142 Nguyễn Quốc Anh Khoa Ngân hàng
143 Nguyễn Quốc Bình Viện Tài chính bền vững
144 Nguyễn Quốc Hùng Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
145 Nguyễn Quyết Thắng Khoa Thiết kế Truyền thông
146 Nguyễn Thanh Phong Khoa Ngân hàng
147 Nguyễn Thị Bích Hồng Khoa Kinh tế
148 Nguyễn Thị Diễm Em Khoa Quản trị
149 Nguyễn Thị Hoàng Oanh Khoa Kinh tế
150 Nguyễn Thị Hồng Nhâm Khoa Tài chính
151 Nguyễn Thị Hồng Nhung Khoa Quản lý nhà nước
152 Nguyễn Thị Hồng Thu Khoa Kinh tế
153 Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
154 Nguyễn Thị Kim Liên Phân hiệu Vĩnh Long
155 Nguyễn Thị Mai Trang Khoa Quản trị
156 Nguyễn Thị Ngọc Bích Khoa Kế toán
157 Nguyễn Thị Phương Hồng Khoa Kế toán
158 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Kế toán
159 Nguyễn Thị Thu Hiền Khoa Luật
160 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Khoa Kế toán
161 Nguyễn Thị Thu Vân Khoa Toán - Thống kê
162 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Khoa Kinh tế
163 Nguyễn Văn Dũng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
164 Nguyễn Văn Nhân Khoa Toán - Thống kê
165 Nguyễn Văn Trãi Khoa Toán - Thống kê
166 Nguyễn Việt Khoa Kế toán
167 Nguyễn Viết Bằng Khoa Quản trị
168 Nguyễn Xuân Lâm Khoa Kinh tế
169 Phạm Phú Quốc Khoa Ngân hàng
170 Phạm Thái Bình Khoa Tài chính công
171 Phạm Thị Anh Thư Khoa Ngân hàng
172 Phạm Văn Dược Khoa Kế toán
173 Phạm Xuân Lan Khoa Quản trị
174 Phan Thị Hà Khoa Cơ bản
175 Phan Thị Thúy Quỳnh Khoa Kế toán
176 Quách Doanh Nghiệp Khoa Tài chính
177 Thái Kim Phụng Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
178 Tô Kiên Viện Đô thị thông minh và quản lý
179 Trần Đăng Bổng Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
180 Trần Hồng Thái Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
181 Trần Mai Đông Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
182 Trần Mỹ Minh Châu Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á
183 Trần Thị Anh Tâm Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
184 Trần Thị Giang Tân Khoa Kế toán
185 Trần Thị Kim Dung Khoa Quản trị
186 Trần Thị Thùy Linh Khoa Tài chính
187 Trần Trọng Thùy Khoa Quản trị
188 Trần Trung Kiên Khoa Tài chính công
189 Trịnh Đức Cường Viện Công nghệ Thông minh và Tương tác
190 Trịnh Hiệp Thiện Khoa Kế toán
191 Trương Hồng Ngọc Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
192 Trương Nữ Tô Giang Khoa Quản trị
193 Từ Thị Kim Thoa Khoa Tài chính
194 Võ Thanh Thu Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
195 Sử Đình Thành Ban Giám hiệu
196 Bùi Quang Hùng Ban Giám hiệu
197 Đinh Công Khải Ban Giám hiệu
198 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Ban Giám hiệu
199 Nguyễn Đông Phong Hội đồng trường
200 Bùi Quang Việt Công đoàn trường
201 Nguyễn Phong Nguyên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
202 Phạm Dương Phương Thảo Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
203 Phạm Quang Huy Phòng Đào tạo
204 Nguyễn Thiện Duy Phòng Đào tạo thường xuyên
205 Hồ Viết Tiến Viện Đào tạo Sau đại học
206 Từ Văn Bình Viện Đào tạo Sau đại học
207 Trần Hà Minh Quân Viện Đào tạo quốc tế
208 Trần Phương Thảo Viện Đào tạo quốc tế
209 Hồ Trọng Nghĩa Viện Đào tạo quốc tế
210 Mai Thị Thùy Dung Viện Đào tạo quốc tế
211 Nguyễn Đình Thọ Viện Đào tạo quốc tế
212 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư Viện Đào tạo quốc tế
213 Trần Vĩ Viện Đào tạo quốc tế
214 Nguyễn Quốc Khanh Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
215 Trần Tiến Khai Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
216 Đoàn Đỉnh Lam Phòng Cơ sở vật chất
217 Nguyễn Tấn Khuyên Phòng Thanh tra - Pháp chế
218 Phạm Thị Hà Khoa Quản trị
219 Phan Thị Minh Châu Khoa Quản trị
220 Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Tài chính
221 Bùi Xuân Thanh Khoa Lý luận chính trị
222 Nguyễn Văn Sáng Khoa Lý luận chính trị
223 Đỗ Minh Tứ Khoa Lý luận chính trị
224 Trần Nguyên Ký Khoa Lý luận chính trị
225 Phạm Thị Kiên Khoa Lý luận chính trị
226 Bùi Thị Huyền Khoa Lý luận chính trị
227 Bùi Xuân Dũng Khoa Lý luận chính trị
228 Đỗ Lâm Hoàng Trang Khoa Lý luận chính trị
229 Lê Thị Ái Nhân Khoa Lý luận chính trị
230 Phạm Thị Lý Khoa Lý luận chính trị
231 Phạm Duy Nghĩa Khoa Luật
232 Võ Trí Hảo Khoa Luật
233 Viên Thế Giang Khoa Luật
234 Nguyễn Quỳnh Huy Khoa Quản lý nhà nước
235 Lưu Trọng Tuấn Khoa Quản lý nhà nước
236 Bùi Phú Hưng Khoa Ngoại ngữ
237 Nguyễn Huỳnh Trang Khoa Ngoại ngữ
238 Nguyễn Tấn Lộc Khoa Ngoại ngữ
239 Phan Thị Vân Thanh Khoa Ngoại ngữ
240 Tôn Nữ Tùy Anh Khoa Ngoại ngữ
241 Võ Đoàn Thơ Khoa Ngoại ngữ
242 Võ Thị Hồng Lê Khoa Ngoại ngữ
243 Võ Xuân Vinh Viện Nghiên cứu kinh doanh
244 Hà Xuân Thạch Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế
245 Trần Thế Hoàng UEH Alumni

Thạc sĩ

STT Họ tên Đơn vị
1 Cao Văn Tiến Ban Quản lý Ký túc xá
2 Đặng Thị Bạch Vân Phòng Tổng hợp
3 Huỳnh Phước Nghĩa Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý
4 Nguyễn Lý Kiều Chinh Khoa Cơ bản
5 Nguyễn Thị Phương Thảo Phòng Tổng hợp
6 Nguyễn Văn Đương Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
7 Nguyễn Văn Trúc Trung tâm Giáo dục thể chất
8 Diệp Quốc Bảo Khoa Quản trị
9 Đoàn Đức Minh Khoa Du lịch
10 Dương Nguyễn Thanh Phương Phòng Đào tạo
11 Dương Tấn Khoa Khoa Ngân hàng
12 Hồ Thiện Quyền Ban Giám đốc
13 Huỳnh Thúc Định Ban Quản lý Ký túc xá
14 Lê Thành Nhân Khoa Kinh tế
15 Nguyễn Đức Vinh Ban Giám đốc
16 Nguyễn Kim Đức Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng
17 Nguyễn Thị Thý Liễu Ban Giám đốc
18 Nguyễn Văn Rớt Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong
19 Phan Hiền Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
20 Trần Thị Lan Thảo Phòng Đào tạo
21 Trần Văn Viễn Khoa Cơ bản
22 Nguyễn Đại Sơn Khoa Cơ bản
23 Nguyễn Ngọc Hưng Trung tâm Giáo dục thể chất
24 Phạm Ngọc Phong Văn phòng Phân hiệu
25 Trần Đình Thành Trung tâm Giáo dục thể chất
26 Bùi Thị Lệ Thủy Khoa Toán - Thống kê
27 Cao Ngọc Thủy Khoa Ngân hàng
28 Đào Bảo Dũng Khoa Toán - Thống kê
29 Dương Kha Khoa Tài chính
30 Hoàng Thu Hằng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
31 Huỳnh Kiều Tiên Khoa Kinh tế
32 Lê Hoàng Oanh Khoa Kế toán
33 Lương Thị Thảo Khoa Tài chính
34 Lý Thục Hiền Khoa Quản trị
35 Nguyễn Ngọc Hà Trân Khoa Kinh tế
36 Nguyễn Quốc Thịnh Khoa Quản trị
37 Nguyễn Thảo Nguyên Khoa Toán - Thống kê
38 Nguyễn Tiến Hùng Khoa Tài chính
39 Nguyễn Văn Chương Khoa Quản trị
40 Phạm Thị Ngọc Bích Khoa Kế toán
41 Phạm Thị Trúc Ly Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
42 Phùng Thanh Bình Khoa Kinh tế
43 Trần Thị Phương Thanh Khoa Kế toán
44 Trương Minh Tuấn Khoa Tài chính công
45 Võ Thành Tâm Khoa Kinh tế
46 Bùi Thanh Linh Tuyền Phòng Tài chính - Kế toán
47 Bùi Xuân Huy Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
48 Châu Văn Thành Khoa Kinh tế
49 Đặng Thị Mỹ Hạnh Khoa Kế toán
50 Đặng Thị Thúy An Phòng Tuyển sinh - Truyền thông
51 Đặng Thùy Linh Khoa Quản trị
52 Đào Hoài Nam Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
53 Đinh Ngọc Tú Khoa Kế toán
54 Đinh Việt Phương Khoa Du lịch
55 Đỗ Thị Kim Thanh Viện Đổi mới sáng tạo
56 Đoàn Thị Thanh Hòa Khoa Tài chính - Ngân hàng
57 Đoàn Thị Thảo Uyên Khoa Kế toán
58 Dương Hồng Nhung Khoa Du lịch
59 Dương Mỹ An Khoa Luật
60 Dương Ngọc Hồng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
61 Dương Ngọc Thắng Khoa Du lịch
62 Hồ Thị Thanh Tuyến Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
63 Hồ Thu Hoài Khoa Tài chính
64 Hoàng Thị Diễm Hương Khoa Toán - Thống kê
65 Hoàng Thị Phương Anh Khoa Tài chính
66 Hoàng Thị Phương Thảo Khoa Tài chính
67 Hoàng Thị Thu Hiền Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
68 Hoàng Trọng Khoa Toán - Thống kê
69 Huỳnh Quang Duy Phòng Đào tạo
70 Huỳnh Thị Ngọc Ngân Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
71 Huỳnh Văn Thịnh Khoa Kinh tế
72 Huỳnh Vĩnh Hưng Trung tâm Giáo dục thể chất
73 Khương Lan Uyên Phòng Tổng hợp
74 Lại Phương Dung Phòng Tổng hợp
75 Lâm Mạnh Hà Khoa Kinh tế
76 Lê Công Thuận Khoa Quản trị
77 Lê Đào Ái Quốc Trung tâm Giáo dục thể chất
78 Lê Duy Đồng Phòng Đào tạo
79 Lê Hoàng Son Khoa Công nghệ thông tin
80 Lê Hồng Trân Khoa Du lịch
81 Lê Hưng Long Khoa Luật
82 Lê Hương Bình Phòng Đào tạo
83 Lê Hữu Luận Khoa Thiết kế Truyền thông
84 Lê Hữu Nghĩa Khoa Du lịch
85 Lê Minh Tuấn Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
86 Lê Phương Giao Linh Khoa Du lịch
87 Lê Thành Trung Khoa Công nghệ thông tin
88 Lê Thị Diệu Phương Phòng Tổng hợp
89 Lê Thị Hồng Gấm Phòng Tuyển sinh - Truyền thông
90 Lê Thị Hồng Hoa Khoa Toán - Thống kê
91 Lê Thị Thu Hiền Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong
92 Lê Trọng Hưng Khoa Cơ bản
93 Lê Trung Cang Khoa Kinh tế
94 Lê Tuấn Mãnh Khoa Tài chính - Ngân hàng
95 Lê Văn Lâm Khoa Ngân hàng
96 Lê Văn Tám Khoa Tài chính
97 Lê Việt Hưng Khoa Quản trị
98 Lương Vinh Quốc Duy Khoa Kinh tế
99 Lý Thị Bích Châu Khoa Kế toán
100 Mã Văn Giáp Khoa Kế toán
101 Ngô Diễm Hoàng Khoa Quản trị
102 Ngô Quang Thành Khoa Quản lý nhà nước
103 Ngô Thị Hải Xuân Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
104 Ngô Thị Thoại An Phòng Tài chính - Kế toán
105 Ngô Thị Tường Nam Khoa Toán - Thống kê
106 Ngô Thụy Minh Hiền Phòng Tổng hợp
107 Ngô Trấn Vũ Khoa Toán - Thống kê
108 Nguyễn Công Nam Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
109 Nguyễn Đình Thi Khoa Quản trị
110 Nguyễn Hoàng Kim Khoa Quản lý nhà nước
111 Nguyễn Hồng Nam Ban Quản lý Ký túc xá
112 Nguyễn Hồng Nga Khoa Kế toán
113 Nguyễn Hồng Ngọc Ban Quản lý Ký túc xá
114 Nguyễn Hữu Bình Khoa Kế toán
115 Nguyễn Hữu Lộc Khoa Kinh tế
116 Nguyễn Hữu Nhuận Khoa Quản trị
117 Nguyễn Khánh Duy Khoa Kinh tế
118 Nguyễn Khánh Phương Khoa Luật
119 Nguyễn Lê Hoàng Long Khoa Quản lý nhà nước
120 Nguyễn Mạnh Tuấn Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
121 Nguyễn Ngọc Danh Khoa Kinh tế
122 Nguyễn Phạm Phương Nhi Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
123 Nguyễn Phương Nam Khoa Quản trị
124 Nguyễn Quang Anh Khoa Quản trị
125 Nguyễn Quốc Bình Khoa Tài chính - Ngân hàng
126 Nguyễn Quốc Hùng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
127 Nguyễn Quốc Nam Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
128 Nguyễn Quốc Trung Khoa Kế toán
129 Nguyễn Thành Tiến Khoa Quản lý nhà nước
130 Nguyễn Thanh Triều Khoa Kinh tế
131 Nguyễn Thành Vinh Phòng Tổng hợp
132 Nguyễn Thế Hùng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
133 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Khoa Tài chính - Ngân hàng
134 Nguyễn Thị Bảo Trân Khoa Thiết kế Truyền thông
135 Nguyễn Thị Cẩm Anh Phòng Tổng hợp
136 Nguyễn Thị Đài Trang Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
137 Nguyễn Thị Diễm Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong
138 Nguyễn Thị Minh Văn phòng Phân hiệu
139 Nguyễn Thị Mỹ Nhân Phòng Tổng hợp
140 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phòng Tổng hợp
141 Nguyễn Thị Phước Khoa Kế toán
142 Nguyễn Thị Tâm Hiền Khoa Kinh tế
143 Nguyễn Thị Thanh Huyền Phòng Tổng hợp
144 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa Du lịch
145 Nguyễn Thị Thùy Dương Khoa Ngân hàng
146 Nguyễn Thị Xuân Đào Khoa Công nghệ thông tin
147 Nguyễn Thùy Dung Khoa Luật
148 Nguyễn Toàn Trí Khoa Toán - Thống kê
149 Nguyễn Trí Minh Khoa Tài chính
150 Nguyễn Triều Đông Khoa Tài chính
151 Nguyễn Trung Thông Khoa Ngân hàng
152 Nguyễn Trung Tiến Khoa Quản trị
153 Nguyễn Văn Hóa Khoa Quản trị
154 Nguyễn Văn Thiện Tâm Khoa Tài chính
155 Nguyễn Việt Khoa Khoa Luật
156 Nguyễn Vũ Trâm Anh Khoa Quản trị
157 Ninh Hồng Hạnh Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong
158 Phạm Minh Triết Khoa Quản trị
159 Phạm Nguyễn Hoài Viện Đô thị thông minh và quản lý
160 Phạm Thành Quí Trung tâm Đào tạo quốc tế Mekong
161 Phạm Tô Thục Hân Khoa Quản trị
162 Phạm Trí Cao Khoa Toán - Thống kê
163 Phạm Văn Nam Khoa Quản trị
164 Phan Anh Tiến Khoa Quản trị
165 Phan Lâm Thao Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
166 Phan Ngô Tuấn Anh Khoa Toán - Thống kê
167 Phan Ngọc Anh Khoa Quản trị
168 Phan Thị Bích Tâm Khoa Thiết kế Truyền thông
169 Phan Thị Thúy Kiều Khoa Công nghệ thông tin
170 Phan Thị Tiếm Khoa Quản trị
171 Phùng Quốc Việt Khoa Kế toán
172 Thái Kim Liên Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học
173 Trần Bá Thọ Khoa Kinh tế
174 Trần Bích Vân Khoa Kinh tế
175 Trần Gia Tùng Khoa Toán - Thống kê
176 Trần Hà Quyên Khoa Toán - Thống kê
177 Trần Hà Triêu Bình Khoa Quản trị
178 Trần Hoài Nam Khoa Tài chính
179 Trần Ngọc Hòa Khoa Kế toán
180 Trần Nguyên Đán Khoa Tài chính
181 Trần Thị Ánh Hồng Khoa Kế toán
182 Trần Thị Hồng Cúc Khoa Tài chính - Ngân hàng
183 Trần Thị Huệ Anh Khoa Kế toán
184 Trần Thị Minh Đức Khoa Luật
185 Trần Thị Minh Hiếu Phòng Tổng hợp
186 Trần Thị Mỹ Liên Văn phòng Phân hiệu
187 Trần Thị Quỳnh Mai Viện Đô thị thông minh và quản lý
188 Trần Thị Thùy Dung Khoa Cơ bản
189 Trần Trọng Sỹ Trung tâm Giáo dục thể chất
190 Trần Văn Việt Khoa Kế toán
191 Trịnh Huỳnh Quang Cảnh Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
192 Trịnh Quốc Thắng Viện Đô thị thông minh và quản lý
193 Trương Huỳnh Anh Khoa Quản trị
194 Trương Thành Hiệp Khoa Kinh tế
195 Trương Thị Minh Lý Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing
196 Trương Thị Nhi Khoa Tài chính - Ngân hàng
197 Trương Trung Tài Khoa Tài chính
198 Trương Việt Phương Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
199 Từ Vân Anh Khoa Quản trị
200 Võ Kim Nhạn Khoa Quản trị
201 Võ Minh Hùng Khoa Kế toán
202 Võ Phước Long Khoa Luật
203 Võ Thành Trí Phòng Tổng hợp
204 Võ Thanh Trúc Khoa Quản trị
205 Vũ Kiến Phúc Khoa Kế toán
206 Vũ Thanh Trúc Khoa Thiết kế Truyền thông
207 Vũ Thu Hằng Khoa Kế toán
208 Phan Thị Thu Hằng Văn phòng trường
209 Võ Thị Mai Xuân Văn phòng trường
210 Dương Minh Mẫn Phòng Quản trị nguồn nhân lực
211 Nguyễn Minh Trí Phòng Quản trị nguồn nhân lực
212 Nguyễn Thị Hồng Phượng Phòng Quản trị nguồn nhân lực
213 Phan Quang Dũng Phòng Quản trị nguồn nhân lực
214 Võ Đức Hoàng Vũ Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
215 Huỳnh Đức Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
216 Lê Hoàng Yến Khanh Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
217 Nguyễn Thị Ngọc Liên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
218 Thái Thu Phương Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
219 Trần Thị Hoàng Dung Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
220 Vũ Minh Hà Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
221 Bùi Mộng Ngọc Phòng Đào tạo
222 Cao Thị Xuân Tâm Phòng Đào tạo
223 Cù Đức Tài Phòng Đào tạo
224 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phòng Đào tạo
225 Nguyễn Thị Kim Uyên Phòng Đào tạo
226 Phạm Trung Tấn Phòng Đào tạo
227 Trần Duy Can Phòng Đào tạo
228 Trần Thị Thanh Tâm Phòng Đào tạo
229 Võ Thành Trung Phòng Đào tạo
230 Vũ Thiên Trinh Phòng Đào tạo
231 Đoàn Thị Thu Thủy Phòng Đào tạo thường xuyên
232 Nguyễn Hoàng Sơn Phòng Đào tạo thường xuyên
233 Dương Ngọc Bảo Tuyền Phòng Đào tạo thường xuyên
234 Nguyễn Đức Việt Phòng Đào tạo thường xuyên
235 Phạm Lâm Phúc Phòng Đào tạo thường xuyên
236 Nguyễn Ngọc Thái Viện Đào tạo Sau đại học
237 Phạm Thành Đạt Viện Đào tạo Sau đại học
238 Thái Ngọc Hương Viện Đào tạo Sau đại học
239 Trần Văn Kiều Viện Đào tạo Sau đại học
240 Trương Minh Kiệt Phòng Marketing - Truyền thông
241 Nguyễn Thanh Sử Phòng Marketing - Truyền thông
242 Phan Như Minh Viện Đào tạo quốc tế
243 Hà Minh Trang Phòng Marketing - Truyền thông
244 Nguyễn Thanh Thư Phòng Marketing - Truyền thông
245 Vũ Quang Nguyên Viện Đào tạo quốc tế
246 Nguyễn Thị Kim Chi Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
247 Võ Thị Tâm Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
248 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
249 Nguyễn Tú Văn Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
250 Phạm Quang Huy Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
251 Trần Thanh Hiếu Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
252 Võ Thành Đức Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
253 Vương Lâm Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí
254 Trương Thị Thu Hương Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
255 Nguyễn Hạ Vũ Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
256 Nguyễn Văn Viên Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
257 Trần Thanh Tâm Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình
258 Trần Hoàng Tâm Phòng Tài chính - Kế toán
259 Trần Thị Huyền Thu Phòng Tài chính - Kế toán
260 Nguyễn Hữu Duy Kha Phòng Tài chính - Kế toán
261 Nguyễn Thị Ngọc Châu Phòng Tài chính - Kế toán
262 Nguyễn Toàn Xuân Nhã Phòng Tài chính - Kế toán
263 Trần Thị Ái Thúy Phòng Tài chính - Kế toán
264 Trần Thị Tuyết Mai Phòng Tài chính - Kế toán
265 Võ Hà Quang Định Phòng Công nghệ thông tin
266 Đặng Thái Thịnh Phòng Công nghệ thông tin
267 Hồ Thị Trâm Phòng Công nghệ thông tin
268 Hồ Văn Phúng Phòng Công nghệ thông tin
269 Lương Ngọc Tú Phòng Công nghệ thông tin
270 Phan Ngọc Danh Phòng Cơ sở vật chất
271 Quan Hán Xương Phòng Cơ sở vật chất
272 Lương Quang Long Phòng Cơ sở vật chất
273 Hoàng Đình Khanh Phòng Thanh tra - Pháp chế
274 Nguyễn Thanh Hương Phòng Thanh tra - Pháp chế
275 Trần Minh Thảo Phòng Thanh tra - Pháp chế
276 Lê Hoàng Yến Khoa Tài chính
277 Hoàng Xuân Sơn Khoa Lý luận chính trị
278 Lê Bích Liễu Khoa Lý luận chính trị
279 Lộ Kim Cúc Khoa Lý luận chính trị
280 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Khoa Lý luận chính trị
281 Nguyễn Thị Thu Hà Khoa Lý luận chính trị
282 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ Khoa Luật
283 Bùi Mỹ Ngọc Khoa Ngoại ngữ
284 Hà Thanh Bích Loan Khoa Ngoại ngữ
285 Nguyễn Lương Hoàng Thành Khoa Ngoại ngữ
286 Bùi Thị Thu Trang Khoa Ngoại ngữ
287 Dương Thị Thúy Uyên Khoa Ngoại ngữ
288 Hạ Tấn Hưng Khoa Ngoại ngữ
289 Hồ Đình Phương Khanh Khoa Ngoại ngữ
290 Hồ Minh Thắng Khoa Ngoại ngữ
291 Hồ Thị Phương Nam Khoa Ngoại ngữ
292 Kiều Huyền Trâm Khoa Ngoại ngữ
293 Lê Thị Thảo Linh Khoa Ngoại ngữ
294 Lê Thị Tuyết Minh Khoa Ngoại ngữ
295 Nguyễn Phú Quỳnh Như Khoa Ngoại ngữ
296 Nguyễn Phương Chi Khoa Ngoại ngữ
297 Nguyễn Thị Bích Duyên Khoa Ngoại ngữ
298 Nguyễn Thị Diệu Chi Khoa Ngoại ngữ
299 Nguyễn Thị Hạnh Khoa Ngoại ngữ
300 Nguyễn Thị Minh Ngọc Khoa Ngoại ngữ
301 Nguyễn Thị Thiên Phương Khoa Ngoại ngữ
302 Phan Xuân Thảo Khoa Ngoại ngữ
303 Thái Hồng Phúc Khoa Ngoại ngữ
304 Trương Thị Anh Đào Khoa Ngoại ngữ
305 Trương Vĩnh Duy Khoa Ngoại ngữ
306 Võ Đình Phước Khoa Ngoại ngữ
307 Vương Phạm Thùy Vân Khoa Ngoại ngữ
308 Hoàng Tuyết Anh Thư viện
309 Nguyễn Thị Khuyên Thư viện
310 Phạm Thị Lương Thư viện
311 Phan Thị Thu Hằng Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
312 Đào Thị Minh Huyền Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
313 Nguyễn Quang Bình Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
314 Nguyễn Thị Hồng Cẩm Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
315 Trần Lê Phúc Thịnh Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
316 Trần Lê Thùy Duyên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
317 Ngô Văn Phong Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế
318 Nguyễn Đình Hoàng Uyên Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
319 Trần Nhật Hoàng Đoàn thanh niên - Hội sinh viên
320 Nguyễn Sỹ Nhàn UEH Alumni