Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Anh/IC3 các khóa đại học chính quy (PHVL) đợt tháng 3 năm 2023

24 tháng 03 năm 2023

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chính Minh tại tỉnh Vĩnh Long Thông báo kết quả xét chuyển điểm các học phần Tiếng Anh và Chuẩn đầu ra Tiếng Anh/IC3 các khóa Đại học chính quy (PHVL) đợt tháng 3 năm 2023

 

- Danh sách đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 46,47,48: xem tại đây

- Danh sách đạt chuẩn đầu ra IC3 Khóa 46,48: xem tại đây

- Danh sách chuyển điểm các học phần Tiếng Anh Khóa 47,48: xem tại đây

 

Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra trên trang các nhân https://student.ueh.edu.vn/ để cập nhật kết quả xét chuyển điểm và chuẩn đầu ra.

- Đợt xét chuẩn đầu ra tiếng Anh/ IC3 tiếp theo sẽ có thông báo cụ thể vào ngày 05/9/2023 trên website Phòng Đào tạo: https://ueh.edu.vn/vinh-long

- Sinh viên được công nhận “Đạt chuẩn đầu ra” có giá trị trong suốt khóa học;

- Sinh viên nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng liên hệ: Cô Diễm Trang - trangntd@ueh.edu.vn - 02703. 877 879

 

 

Chia sẻ