Thông báo kết quả xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2023 (Dự kiến)

19 tháng 09 năm 2023

Phân hiệu UEH Vĩnh Long thông báo kết quả dự kiến xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và công nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Khoá 46, 47, 48 ĐHCQ, đợt tháng 9 năm 2023.

Phòng Đào tạo thông báo kết quả dự kiến xét chuyển điểm học phần tiếng Anh và công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh Khóa 46, 47, 48 - Đại học chính quy, đợt tháng 9 năm 2023 như sau:

- Danh sách xét chuẩn đầu ra Ngoại ngữ_dự kiến K46: Xem danh sách 

- Danh sách xét chuẩn đầu ra Ngoại ngữ_dự kiến K47, 48: Xem danh sách

- Danh sách xét chuyển điểm tiếng Anh _dự kiến: Khóa 47, 48: Xem danh sách

Một số lưu ý:

1. Sinh viên đã được công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh ở các đợt trước sẽ không có tên trong danh sách công bố đợt tháng 9/2023;

2. Sinh viên có kết quả chuyển điểm tiếng Anh và đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra được công nhận cho đến lúc xét tốt nghiệp;

3. Sinh viên cần đạt được chuẩn trình độ tiếng Anh trong quá trình học như sau:

(Trích Điều 5 của quy định về việc học tiếng Anh và Chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên Khóa 47; Khóa 48ĐHCQ - Quyết định số 1827/QĐ-ĐHKT-ĐT ngày 12/7/2021).

4. Thời gian thông báo và cập nhật kết quả chính thức: ngày 25/9/2023. Sinh viên đăng nhập vào website  https://student.ueh.edu.vn/ 

- Chọn mục: “Nộp chứng chỉ”  kiểm tra kết quả Chuẩn đầu ra tiếng Anh tại hộp thoại: “Danh sách”

- Kiểm tra kết quả chuyển điểm các học phần tiếng Anh tại mục:“Kết quả học tập”

 5. Đối với Khóa 48 ĐHCQ, trường hợp sinh viên được giải quyết chuyển điểm vào đợt tháng 9/2023 nhưng có đăng ký và đang học HP Tiếng Anh P3 theo chương trình đào tạo. Điểm chuyển HP tiếng Anh P3 chỉ được tính vào Điểm trung bình tích lũy học tập khi sinh viên làm Giấy đề nghị hủy học phần không rút phí, cụ thể:

- Tải mẫu: Giay_de_nghi_huy_hoc_phan.doc

- Từ ngày 15/9 đến 16g00 ngày 19/9/2023, sinh viên gửi Giấy đề nghị hủy học phần Tiếng Anh qua email Thầy nguyễn Văn Luông - luongnv@ueh.edu.vn để cập nhật điểm RT _Điểm hủy học phần trong tài khoản sinh viên.

 Trường hợp sinh viên đã thực hiện hoặc không chuyển điểm học phần TAP3, vui lòng bỏ qua lưu ý này.

 6. Thời gian giải đáp, thắc mắc về danh sách dự kiến (nếu có): từ ngày 15/9/2023 đến 16g00 ngày 19/9/2023, sinh viên liên hệ Cô Nguyễn Thị Diễm Trang: Email: trangntd@ueh.edu.vn - SĐT: 02703 877879.

 

Chia sẻ