Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo về chương trình học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long

26 tháng 04 năm 2023

Căn cứ Công văn số 122/CTĐ ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai chương trình học bổng cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt (Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VINGOUP);

Phân hiệu Vĩnh Long thông báo chương trình học bổng cho sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên ĐHCQ đang học tập tại trường có hoàn cảnh gia đình và bản thân đang gặp những khó khăn đặc biệt.

2. Tiêu chí nhận học bổng

2.1. Học lực

Đạt học lực từ mức khá trở lên, căn cứ vào kết quả của năm học liền kề với năm xét tài trợ (Kết quả học tập của năm 2022 gồm HKĐ2022 và HKC2022). Riêng đối với Khóa 48 xét kết quả học tập của HKC2022 và HKĐ2023.

Điểm học tập tính theo thang điểm 10.

2.2. Hoàn cảnh gia đình/bản thân: thuộc một trong các trường hợp sau đây

a) Mồ côi cả cha và mẹ, mà người đang trực tiếp nuôi dưỡng là hộ nghèo/cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nuôi từ 02 người phụ thuộc trở lên;

b) Mồ côi cha (hoặc mẹ), mà người còn lại là hộ nghèo/cận nghèo, hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nuôi từ 02 người phụ thuộc trở lên;

c) Còn cả cha và mẹ nhưng cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị tốn kém (ung thư, chạy thận, bệnh tim, bệnh máu ...) hoặc bị tàn tật, tâm thần mà mất khả năng lao động. Người đang trực tiếp nuôi dưỡng là hộ nghèo/cận nghèo hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nuôi từ 2 người phụ thuộc trở lên.

2.3. Sinh viên hiện chưa nhận được tài trợ thường xuyên: bằng tiền mặt/sổ tiết kiện có giá trị lớn hoặc học bổng thường xuyên của các tổ chức, cá nhân khác.

3. Hồ sơ tham gia học bổng

- Đơn xin tài trợ (theo mẫu);

- Bản sao công chứng bảng điểm để chứng minh việc đạt tiêu chí học lực.

- Minh chứng hoàn cảnh sinh viên: Bản sao có công chứng Sổ/Giấy chứng nhận hộ nghèo/hộ cận nghèo (năm 2023) hoặc bản chính Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của địa phương trong thời gian 3 tháng) và các giấy tờ có liên quan khác.

4. Cách thức và thời hạn đăng ký

- Phòng Đào tạo phối hợp Cố vấn học tập triển khai thông báo đến sinh viên ĐHCQ tại Phân hiệu Vĩnh Long.

- Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo (nộp cho Cô Hồ Kim Thanh). Thời gian đến hết ngày 15/6/2023

Chia sẻ