Phân hiệu UEH Vĩnh Long - Thông báo về việc sinh viên tham gia chương trình luân chuyển Campus

25 tháng 04 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long thông báo về việc sinh viên thực hiện chương trình luân chuyển Campus đối với sinh viên Khóa 46 KSV - Đại học chính quy, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và hình thức đào tạo:

- Toàn bộ sinh viên khóa 46 (KSV), Đại học chính quy tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ được tham gia chương trình luân chuyển campus, học tập tại cơ sở TP HCM, gồm các ngành: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp; Thương mại điện tử.

- Sinh viên luân chuyển campus sẽ tiếp tục học học kỳ 6 và học kỳ 7 (riêng học kỳ 7 là học kỳ doanh nghiệp, sinh viên có thể chọn học tại cơ sở chính TP.HCM hoặc tại Phân hiệu Vĩnh Long).

2. Điều kiện:

- Thời gian thực hiện chương trình luân chuyển campus là sinh viên Khóa 46 đã tham gia các môn học của học kỳ 5 tại Phân hiệu Vĩnh Long.

- Còn trong thời gian đào tạo chính thức của khóa học.

3. Một số lưu ý:

- Chương trình luân chuyển campus là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng, áp dụng kiến thức vào thực tiễn, thay đổi môi trường học tập để gia tăng tương tác xã hội, rèn luyện tính thích ứng và phát triển kỹ năng. Là cơ hội để sinh viên tìm kiếm việc làm, phát triển nghề nghiệp của bản thân sau khi tốt nghiệp.

- Sinh viên luân chuyển campus vẫn được hưởng các chế độ, quyền lợi của sinh viên UEH như tại PHVL như:

+ Sinh viên vẫn tiếp tục đóng học phí theo PHVL (80% so với học phí CSC);

+ Sinh viên sẽ được hỗ trợ chỗ ở KTX (xét duyệt ưu tiên cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có đăng ký, xét theo thứ tự ưu tiên đăng ký cho đến khi hết chỗ tại KTX TP.HCM).

Xem chi tiết thông báo tại đây

Chia sẻ