Thời khóa biểu [Dự kiến] Học kỳ đầu năm 2024 - Khóa 47,48,49 Hệ ĐHCQ Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long

24 tháng 11 năm 2023

Thời khóa biểu [Dự kiến] Học kỳ đầu năm 2024 - Khóa 47,48,49 Hệ ĐHCQ Chương trình chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long

1. Khóa 47 - Hệ Đại học chính quy (Phân hiệu UEH Vĩnh Long) - Luân chuyển Campus

- Xem chi tiết theo đơn vị đào tạo: TẠI ĐÂY

- Xem chi tiết theo chuyên ngành đào tạo: TẠI ĐÂY

2. Khóa 48, 49 - Hệ Đại học chính quy (Phân hiệu UEH Vĩnh Long)

- Xem chi tiết theo đơn vị đào tạo: TẠI ĐÂY

- Xem chi tiết theo chuyên ngành đào tạo: TẠI ĐÂY

Chia sẻ