[Báo Tuổi Trẻ] Hai tạp chí khoa học của Việt Nam vào Q1, top 25% tạp chí tốt nhất thế giới

24 tháng 06 năm 2024

Hai tạp chí JABES và JSAMD thuộc hai đại học của Việt Nam vừa được xếp vào nhóm Q1 (25% tạp chí tốt nhất thế giới).

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh châu Á (JABES) thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH); tạp chí Khoa học Vật liệu và linh kiện tiên tiến (JSAMD) là ấn phẩm khoa học hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan).

Tạp chí JABES tiếp tục được phân hạng Q1 trong danh mục SCOPUS

SCOPUS vừa công bố tạp chí JABES thuộc UEH tiếp tục được phân hạng Q1 trong danh mục SCOPUS năm 2024 ở hai lĩnh vực: kinh tế, kinh tế lượng và tài chính; kinh doanh, quản trị và kế toán.

SCOPUS được xây dựng từ tháng 11-2004 và thuộc sở hữu của nhà xuất bản quốc tế uy tín Elsevier (Hà Lan).

Tạp chí JABES có tiền thân là tạp chí Phát triển kinh tế với ấn phẩm tiếng Việt đầu tiên xuất bản năm 1990; ấn phẩm tiếng Anh đầu tiên xuất bản năm 1994 với tên gọi Economic Development Review, sau đó đổi thành Journal of Economic Development từ năm 2012.

Kể từ tháng 1-2018, tạp chí chính thức đổi tên thành tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và kinh doanh châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES).

Đến nay, JABES - phiên bản tiếng Anh đã được chỉ mục trong nhiều bảng xếp hạng quốc tế, đặc biệt, nhiều kết quả trong giai đoạn 2021 - 2024.

Chính thức gia nhập chỉ mục SCOPUS từ tháng 6-2022, đến tháng 6-2023, SCOPUS công bố JABES được xếp hạng phân vị Q1 cho cả hai mảng: kinh tế, kinh tế lượng tài chính; kinh doanh, quản trị và kế toán.

Trước đó (tháng 6-2021), JABES-E - phiên bản tiếng Anh của tạp chí JABES đã được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (Emerging Sources Citation Index - ESCI), cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học của Web of Science (WoS), Clarivate Analytics.

Tháng 3-2022, JABES chính thức ghi tên vào danh sách các tạp chí thuộc danh mục SCOPUS, trở thành tạp chí khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, kinh doanh và quản lý đầu tiên của Việt Nam được công nhận trong danh mục này.

Thông tin về chỉ số CiteScore năm 2023 của tạp chí JABES

Theo báo cáo từ Nhà xuất bản quốc tế Emerald, trong giai đoạn 2021 - 2024, chỉ số CiteScore năm 2023 của JABES cao, trung bình mỗi bài báo JABES được trích dẫn 7,6 lần. Số lượng bài viết gửi đến JABES tăng dần qua các năm.

Năm 2020 có 130 bài báo gửi về cho JABES, đến năm 2023 con số này tăng lên là 540 bài, trong đó số bài được duyệt xuất bản trung bình từ 18-24 bài/năm với tỉ lệ chấp nhận 6-7%.

Các bài nghiên cứu gửi về JABES đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Việt Nam, New Zealand, Malaysia, Pakistan, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines…

Số lượng lượt tiếp cận đến độc giả tăng lên rất nhanh, trung bình khoảng 30.000 lượt tải bài viết/quý từ JABES. Tạp chí được sử dụng tham khảo và trích dẫn nhiều nhất ở Indonesia, tiếp đến là Malaysia, Trung Quốc, Anh, Ý…

Lần đầu tạp chí JSAMD có hai lĩnh vực vào Q1 của WoS

Trong khi đó, tạp chí JSAMD cũng vừa được Clarivate Analytics xếp vào nhóm Q1 cả hai lĩnh vực khoa học vật liệu, khoa học và công nghệ nano theo danh mục Journal Citation Reports năm 2023 của WoS.

Tạp chí JSAMD vừa được Clarivate Analytics xếp vào nhóm Q1 cả hai lĩnh vực

WoS dựa vào chỉ số IF để xếp hạng tạp chí khoa học trong hệ thống. Trong đó, Q1 là các tạp chí thuộc hạng 25% top đầu; Q2 là 25-50%; Q3 là 50-75%%; Q4 là trên 75%.

Với chỉ số IF là 6,7, tạp chí JSAMD có thứ hạng 90/438 tạp chí trong lĩnh vực khoa học vật liệu, tương đương với top 20,4% tạp chí hàng đầu, do đó được xếp hạng Q1.

Chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor - IF) của một tạp chí được tính bằng tỉ số giữa tổng số lần trích dẫn các bài báo đăng trên tạp chí đó trong hai năm trước đó và tổng số bài báo mà tạp chí đã xuất bản trong cùng khoảng thời gian.

Đặc biệt, năm nay JSAMD lần đầu được xếp hạng Q1 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nano, với vị trí thứ 34/140 tạp chí (phân vị 23,9%). Trước đó (năm 2022), JSAMD chỉ đạt hạng Q2 trong lĩnh vực này, với vị trí thứ 30/108 tạp chí (thuộc top 27,3%).

Tạp chí JSAMD được thành lập năm 2016, là ấn phẩm khoa học hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội với Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Năm 2019, IF của tạp chí là 3,78; năm 2020 là 5,47; năm 2021 là 7,38.

Tháng 7-2017, JSAMD cũng đã được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi (ESCI) và tháng 4-2018 được đưa vào danh mục SCOPUS.

Tháng 12-2019, JSAMD được Clarivate Analytics lựa chọn vào danh mục chỉ số trích dẫn khoa học SCIE (Science Citation Index Expanded) của WoS, trở thành tạp chí khoa học đầu tiên và duy nhất của Việt Nam (cho đến nay) có mặt trong danh mục SCIE uy tín hàng đầu thế giới.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Chia sẻ