[Báo Tuổi trẻ] Sinh viên năm nhất UEH làm hệ thống bán hàng tự động tích hợp AI

25 tháng 05 năm 2024

Các sinh viên năm nhất của Viện Công nghệ thông minh và tương tác (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) đã chế tạo máy bán nước tự động theo cảm xúc người mua, máy bán mì tự động, máy bán trà trái cây tự động…