[VnExpress] Trường Kinh tế dạy ngành Trí tuệ nhân tạo thế nào?

23 tháng 05 năm 2024

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo theo hướng ứng dụng, sinh viên ra trường nhận lương khởi điểm 10-20 triệu đồng một tháng.