Tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam vào danh mục trích dẫn ESCI

15 tháng 06 năm 2021

[Báo Tuổi trẻ] JABES-E - phiên bản tiếng Anh của tạp chí JABES trực thuộc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM vừa chính thức được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI, thuộc hệ thống Web of Science.

Sáng 15-6, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài - tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies - JABES) trực thuộc Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cho biết JABES-E đã chính thức được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI (Emerging Sources Citation Index), thuộc hệ thống Web of Science.

"Đây là tạp chí khối ngành kinh tế đầu tiên của Việt Nam được chính thức công nhận vào danh sách ESCI và là bước tiến quan trọng để JABES-E đăng ký vào các danh sách lõi của Web of Science và gia tăng sự hiện diện của JABES-E với các cộng đồng học giả thế giới trong quá trình xét chọn để được đưa vào các danh mục tạp chí uy tín cao như SCI, SSCI, A&HCI. Đồng thời giúp JABES đảm bảo đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng vào hệ thống tạp chí đạt chuẩn Scopus", ông Hoài nói.

JABES-E đã chính thức được công nhận vào danh mục trích dẫn các nguồn mới nổi ESCI

JABES là tạp chí khoa học về lĩnh vực kinh tế và kinh doanh bao gồm hai phiên bản: phiên bản tiếng Việt (JABES-V) và phiên bản tiếng Anh (JABES-E). JABES-V xuất bản 12 số/năm, được Hội đồng giáo sư nhà nước tính điểm cao nhất trong các tạp chí xuất bản tại Việt Nam.

JABES-E phát hành 4 số/năm trên hệ thống nhà xuất bản quốc tế Emerald từ tháng 5-2018. Tính đến nay, JABES-E đã xuất bản được 9 số với 58 bài nghiên cứu từ 132 tác giả đến từ 25 quốc gia khắp thế giới, trong đó số tác giả người nước ngoài chiếm đến 70%. 

Hiện JABES-E đã được chỉ mục trong DOAJ, Google Scholar, ASEAN Citation Index (ACI), Cabell's Directories, Proquest.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

 

 

 

Chia sẻ