Trải nghiệm ứng dụng nhận biết và phân loại rác tại nguồn

25 tháng 09 năm 2023

[Truyền hình Quốc hội Việt Nam] Phân loại rác tại nguồn đã được tuyên truyền vận động cộng đồng thực hiện lâu nay, thế nhưng, do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, hiệu quả mang lại chưa cao. Vẫn còn nhiều người chưa phân biệt đâu là rác tái chế, rác không tái chế…Để giải quyết bài toán này, nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế đã ra mắt Ứng dụng có thể giúp người dân phân loại rác chính xác.

Ra mắt cuối tháng 8, hiện ứng dụng này đang được triển khai đến sinh viên, giảng viên trong toàn trường; xây dựng cộng đồng sống xanh, lan toả thông điệp bảo vệ môi trường…

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ môi trường đang là xu hướng hiện nay và đã có những kết quả nhất định. Thế nhưng, công nghệ cũng chỉ là công cụ, giải pháp mà thôi. Quan trọng là ý thức của mỗi chúng ta trong việc xây dựng cuộc sống xanh hơn, trong đó, có phân loại rác tại nguồn…  

Phóng sự của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn: Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chia sẻ