Sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, thích ứng nhanh với thị trường trong nước và khu vực

29 CLB/Đội/Nhóm;
25 tỷ đồng học bổng cho SV hằng năm;
95% SV ra trường có việc làm sau 1 năm;