Ban Giám hiệu làm việc với các Khoa/Viện đào tạo về xây dựng kế hoạch phát triển

23 tháng 09 năm 2019

Với mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, hội nhập quốc tế và mang tính tự chủ cao trong khối ngành các trường kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và hội nhập trên nhiều phương diện.

Với mục tiêu trở thành trường đại học đa ngành, định hướng nghiên cứu, hội nhập quốc tế và mang tính tự chủ cao trong khối ngành các trường kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và hội nhập trên nhiều phương diện.

Toàn cảnh cuộc họp

Sáng ngày 20/9/2019, tại Phòng A.101, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Ban giám hiệu đã làm việc với các Khoa/Viện đào tạo về xây dựng kế hoạch phát triển UEH trong giai đoạn sắp tới.

Tham dự buổi làm việc có GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng; cùng với thầy/cô là Trưởng các Khoa/Viện đào tạo thuộc trường.

Quý thầy/cô trao đổi tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Thầy Hiệu trưởng đã lắng nghe Lãnh đạo các Khoa/Viện đào tạo trình bày chiến lược phát triển của từng Khoa/Viện và các rào cản, khó khăn, cũng như vướng mắc trong quá trình thực hiện chiến lược. Trong đó, tập trung vào các nội dung:

Nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả trong công tác giáo dục đại học và sau đại học, đẩy mạnh công bố quốc tế

Thực hiện đào tạo theo chương trình quốc tế: Triển khai chương trình tiên tiến quốc tế UEH cho bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; gia tăng số lượng luận án tiến sĩ có thể công bố quốc tế; đẩy mạnh và khuyến khích bảo vệ luận án tiến sĩ, thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh; tăng số lượng chương trình liên kết với nước ngoài và phát triển thêm một số lĩnh vực đào tạo mới; đặc biệt, chú trọng thiết lập chương trình liên kết đào tạo có tính thiết thực, hiệu quả cao.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế để thực hiện mục tiêu trở thành Trường đại học định hướng nghiên cứu. Thực hiện KPI số lượng bài nghiên cứu khoa học được công bố quốc tế cho từng khoa với lộ trình cụ thể.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển đội ngũ

Thiết lập duy trì, ổn định đội ngũ giảng viên cơ hữu, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, đảm bảo tỷ lệ 40% giảng viên có học vị tiến sĩ. Từng bước nâng chuẩn trình độ tiếng Anh cả khối giảng viên và đội ngũ quản lý để hội nhập sâu và rộng hơn với thế giới. Nhất là tạo điều kiện để giảng viên lấy chứng chỉ EMI (English as Medium of Instruction - Phương pháp giảng dạy đại học bằng tiếng Anh).

Mở rộng hợp tác quốc tế và trong nước

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua các hội thảo khoa học và chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, góp phần quốc tế hóa chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học. UEH tăng cường hợp tác với các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp về nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các vùng, địa phương, nhằm gắn kết công tác đào tạo và nghiên cứu với thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp, địa phương.

Hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, kêu gọi sự tham gia của các học giả, các nhà nghiên cứu, các Viện, Trường đối tác quốc tế trong việc phối hợp, xây dựng các đề tài khoa học mang tính khu vực và quốc tế.

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Nâng cao hiệu quả công tác quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ quá trình làm việc.

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng phát biểu tại cuộc họp

Đồng thời tại cuộc họp, Thầy Hiệu trưởng cũng lắng nghe ý kiến của Quý thầy/cô, góp ý vào trong các dự thảo, và tập trung vào phần thảo luận để xây dựng và đóng góp cho kế hoạch phát triển của Nhà trường.

Từ đây, xác định rõ định hướng mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, làm cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và sinh viên trong Nhà trường.

Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và Quan hệ công chúng.

Chia sẻ