Các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/ĐU của Đảng ủy UEH về cơ cấu tổ chức các Trường thành viên thuộc UEH

16 tháng 06 năm 2021

Tiếp nối Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy trường về thực hiện tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH và phát triển đa ngành; Đảng ủy trường đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 03 tháng 6 năm 2021 thông qua các chủ trương về cơ cấu tổ chức các Trường thành viên thuộc Đại học UEH.

Theo Nghị quyết 06 của Đảng ủy, các trường thành viên là đơn vị thuộc UEH, có cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng khoa học và đào tạo, các khoa đào tạo, các viện, 1 trung tâm đào tạo thường xuyên và văn phòng trường. Trong các khoa, viện đào tạo sẽ có các bộ môn và các chương trình đào tạo. Nghị quyết 06 cũng nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu, số lượng lãnh đạo của Trường và các bộ phận cấu thành trong trường thành viên.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy UEH, từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, các chi bộ và đảng bộ bộ phận trực thuộc đã tổ chức các phiên thảo luận trực tuyến để triển khai nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/ĐU đến toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Tham dự các buổi họp chi bộ có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Hiệu trưởng; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng sự có mặt của các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, để chỉ đạo triển khai Nghị quyết, lắng nghe các đóng góp và giải đáp một số ý kiến của các đồng chí đảng viên, cũng như thông tin cụ thể đến các đồng chí đảng viên về lộ trình tái cấu trúc UEH.

Qua các buổi triển khai và thảo luận đều nhận được sự đồng thuận của đảng viên các chi bộ, đánh giá cao quá trình chuẩn bị và nội dung Nghị quyết 06 của Đảng ủy; thống nhất cao về cơ cấu tổ chức của các Trường thành viên thuộc Đại học UEH. Nhiều ý kiến mong muốn và gửi gắm niềm tin của đảng viên, viên chức, người lao động UEH vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu về thành công của quá trình tái cấu trúc. Một số ý kiến đề nghị lãnh đạo trường làm rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các Trường thành viên, các khoa đào tạo, vai trò của bộ môn, giám đốc chương trình đào tạo trong cơ cấu tổ chức của UEH và các trường thành viên.

Tham gia chỉ đạo tại các hội nghị chi bộ, đảng bộ bộ phận, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã ghi nhận sự thống nhất đồng lòng ủng hộ chủ trương lớn của UEH về tái cấu trúc. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường tiếp tục các bước tiếp theo của lộ trình tái cấu trúc. Các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên tại hội nghị các chi bộ cũng là những nội dung cần thiết để Đảng ủy, Ban chỉ đạo đề án tái cấu trúc tiếp thu trong việc triển khai các bước tiếp theo, trong đó có hoàn chỉnh Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường thành viên và Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của UEH.

Liên quan đến lộ trình tái cấu trúc, GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban chỉ đạo tái cấu trúc cho biết UEH đang thực hiện được 60% các bước của lộ trình tái cấu trúc. Sắp tới sẽ có nhiều hội nghị để làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của các cơ cấu được hình thành, lấy ý kiến đóng góp về Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trường thành viên và Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của UEH, cùng các bước về hoàn chỉnh bộ máy, cơ sở vật chất, hoạt động của các đoàn thể,... cố gắng thành lập các Trường thành viên vào dịp kỷ niệm 45 năm thành lập UEH (27/10/2021), và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2022.

Một số hình ảnh triển khai nội dung Nghị quyết số 06-NQ/ĐU đến toàn thể đảng viên trong chi bộ::

Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh

Chi bộ Khoa Khoa học xã hội

Chi bộ Khoa Kế toán

Chi bộ Kinh doanh quốc tế - Marketing

…và Chi bộ khoa Ngân hàng triển khai nội dung Nghị quyết số 06-NQ/ĐU đến toàn thể đảng viên trong chi bộ

Tin, ảnh: Văn phòng trường, Phòng Marketing - Truyền thông.

Chia sẻ