Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động triển khai Đề án “Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH đa ngành”

23 tháng 09 năm 2021

Sáng ngày 23/09/2021, Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động triển khai Đề án “Tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hình thành Đại học UEH đa ngành” đã chính thức diễn ra trực tuyến với sự tham gia của gần 800 Thầy/Cô, viên chức, người lao động UEH. Đề án nhận được sự đồng thuận cao từ UEHers và có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và phát huy thành quả của UEH trong 45 năm qua cũng như sự phát triển thành Đại học đa ngành và bền vững trong thời gian tới.

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH; TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH cùng toàn thể viên chức, người lao động, nhằm thông tin cụ thể về đề án tái cấu trúc, tổ chức hoạt động của các trường thành viên, thông điệp của Hiệu trưởng trong năm học 2021 - 2022 và đặc biệt là lấy ý kiến của toàn thể UEHer về tên gọi Đại học.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh: “Với 45 năm hình thành, UEH đã trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ theo hướng quốc tế hóa và điều hành nhà trường theo tín hiệu thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và đóng góp vào tri thức nhân loại. Thương hiệu UEH giờ đây là thương hiệu có tiếng trên thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường thế giới. Trong giai đoạn mới dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ, Nhà trường đã xây dựng Đề án tái cấu trúc nhằm mục tiêu trở thành đại học đa ngành và bền vững, hướng đến gia tăng tầm ảnh hưởng trực tiếp đến xã hội và xây dựng danh tiếng đẳng cấp khu vực và thế giới. Hôm nay lãnh đạo Nhà trường báo cáo, xin ý kiến toàn thể Thầy Cô, viên chức, người lao động trước khi trình Hội đồng trường vào tháng 10 để quyết định Tái cấu trúc UEH thành 3 trường trực thuộc.”
 
GS. TS. Nguyễn Đông Phong - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc hội nghị
 
Dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn, quá trình phát triển UEH từ nay đến năm 2030 tái cấu trúc sẽ có 02 giai đoạn:
Giai đoạn 1 (2021 – 2025): Hình thành Đại học UEH đa ngành, đa lĩnh vực về Kinh tế, Kinh doanh – Quản lý, Khoa học xã hội và công nghệ trên cơ sở tái cấu trúc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện nay thành 3 trường thành viên gồm Trường Kinh doanh; Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước; Trường Công nghệ và Thiết kế.
Giai đoạn 2 (2026 – 2030): Đại học UEH hình thành thêm Trường Quốc tế và nâng cấp Phân hiệu Vĩnh Long thành trường Đại học của khu vực ĐBSCL, đẩy mạnh đào tạo quốc tế và phát triển mở rộng ở địa phương, được công nhận trong khu vực Châu Á với xếp hạng trong 500 trường đại học tốt nhất Châu Á.
 
Để việc thực hiện tái cơ cấu đáp ứng mục tiêu và lộ trình, Đảng uỷ, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị sự đồng lòng, quyết tâm, kiên trì của thầy cô, viên chức, người lao động UEH. Các Khoa nhanh chóng hoàn thiện việc rà soát, nâng cấp các ngành đào tạo; tuyển dụng, nâng cao chất lượng đội ngũ có trình độ Tiến sĩ, có uy tín cao, phù hợp với những ngành nghề đào tạo, ưu tiên cho những ngành mới phù hợp với xu thế đa ngành. Đặc biệt, quá trình tái cấu trúc không được để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của toàn trường. Ban Chỉ đạo Tái cấu trúc UEH có nhiệm vụ theo sát và giải quyết kịp thời, hợp lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tái cấu trúc UEH.
 
Về mô hình hoạt động của 3 trường thành viên trong năm 2021, TS Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH đã trình bày cụ thể trước toàn thể UEHer về vị trí của trường thành viên, mối quan hệ của các trường với UEH, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động. 
 
TS. Bùi Quang Hùng - Phó Hiệu trưởng UEH trình bày về tổ chức và chức năng của các trường thành viên
 
Trong cơ cấu tổ chức của Trường thành viên sẽ có các đơn vị chuyên môn thuộc trường như các khoa Đào tạo, các Viện Nghiên cứu, Viện Nghiên cứu và Đào tạo, 01 đơn vị đào tạo các chương trình ngắn hạn và đặc biệt là thành lập phòng Tổng hợp của từng trường thành viên để thực hiện các chức năng hành chính, quản trị, hỗ trợ cho các hoạt động NCKH, hợp tác quốc tế, truyền thông, kết nối đối tác và các công tác nhân sự, tài chính của Trường thành viên. Ngoài ra, phòng Tổng hợp còn có 01 chuyên viên đặc trách tại mỗi Khoa, Viện đào tạo làm nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ người học, kết nối, phối hợp hoạt động giữa các Khoa, Viện với phòng Tổng hợp, đảm bảo theo sự điều hành của lãnh đạo trường thành viên và định hướng của UEH. Trên cơ sở mô hình tổ chức này, các đơn vị trong trường thành viên sẽ được vận hành theo nguyên tắc “Nhất quán - Hợp tác - Tối ưu hóa nguồn lực và Chuyên nghiệp, Đổi mới sáng tạo”.
 
Tiếp nối, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH đã chia sẻ về thông điệp lãnh đạo UEH năm học 2021 - 2022 về mục tiêu thực hiện các hoạt động, bao gồm: hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế, về quản trị và tái cấu trúc nhà trường. “Đảng ủy, Ban Giám hiệu tin tưởng rằng Thầy, Cô giáo, viên chức quản lý Nhà trường sẽ nỗ lực không ngừng trong năm học mới, đoàn kết để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đặc biệt là tái cấu trúc thành công, hình thành Đại học UEH đa ngành, đa lĩnh vực và phát triển bền vững trong tương lai” - GS.TS. Sử Đình Thành nhấn mạnh.
 
GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH phát biểu thông điệp lãnh đạo UEH năm học 2021 - 2022
 
Tại hội nghị, các Thầy, Cô đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn và đồng lòng nhất trí cao với đề án tái cấu trúc UEH. Đồng thời, đóng góp những ý kiến cho sự phát triển của đề án nói riêng và tầm nhìn phát triển UEH nói chung như: tiến tới mô hình đào tạo liên ngành đáp ứng nhu cầu xã hội, chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chính sách cho các trường thành viên, sự phối hợp, hợp tác của các Trường thành viên với Đại học và giữa các Trường với nhau. 
 
 
Các Thầy/Cô đóng góp ý kiến tại hội nghị
 
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị là lấy ý kiến toàn thể UEHers về tên gọi của Đại học trong Đề án nâng cấp Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành một Đại học Đa ngành để trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả lấy ý kiến cho thấy gần 96% giảng viên, viên chức, người lao động đề xuất lấy tên “UEH” quen thuộc với bao thế hệ giảng viên, viên chức, người lao động, người học, các đối tác và đã được khẳng định trong 45 năm qua làm thương hiệu riêng cho tên trường Đại học UEH trong tương lai.
 
 
 
 
 
Gần 96% giảng viên, viên chức, người lao động đề xuất lấy tên “UEH”
 
Kết thúc chương trình, lãnh đạo Nhà trường cảm ơn sự tham gia đông đủ và tích cực đóng góp ý kiến của toàn thể UEHers, mong nhận được nhiều hơn những chia sẻ quý báu của UEHers để hoàn thiện đề án và trình các cấp có thẩm quyền. Lãnh đạo Nhà trường cam kết làm hết sức mình để tái cấu trúc UEH thành công và thực hiện chiến lược, giải pháp để UEH liên tục phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước và tri thức nhân loại.
 
Trải qua 45 năm lịch sử, UEH đã trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia với những đóng góp tích cực cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế. Trong chặng đường mới, toàn thể UEHers sẽ đoàn kết một lòng, cùng góp sức mình trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn và quản lý vì một Đại học UEH đa ngành và bền vững.
 
Tin, ảnh: Phòng Marketing - Truyền thông
 

 

Chia sẻ