Lễ tốt nghiệp tại TP.HCM của thế hệ Tân cử nhân UEH – Vĩnh Long đầu tiên: Bằng cấp, giá trị xứng đáng cho những nỗ lực

29 tháng 03 năm 2024

Gần 4 năm nỗ lực với đích đến là các tiêu chuẩn đầu ra khắc khe, những tân cử nhân đầu tiên, thuộc hệ Đại học chính quy của Phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long (UEH Vĩnh Long) đã chính thức tốt nghiệp với khoảnh khắc nhận bằng đầy ý nghĩa tại chính Hội trường truyền thống A116, cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. HCM.