Nằm trong top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới, UEH tiếp tục giữ vững vị trí trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam năm 2014

30 tháng 12 năm 2014

Kết quả trên được phân tích từ hơn 4.000 trường đại học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh của 154 quốc gia

Vừa qua, tổ chức xếp hạng giáo dục Eduniversal công bố top 1000 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tại Việt Nam, theo sau đó là CFVG (Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý), Viện Đào tạo Quản trị Kinh doanh FSB – Đại học FPT.

Bảng xếp hạng của Eduniversal gồm 1.000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới được lựa chọn sau khi ủy ban khoa học quốc tế phân tích hơn 4.000 trường đại học chuyên ngành quản lý và quản trị kinh doanh của 154 quốc gia trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng Top 1000 trường kinh doanh được chia thành 5 nhóm:

 - UNIVERSAL Business School (hạng 5 Palmes): 103 trường

- TOP Business School (hạng 4 Palmes): 190 trường

- EXCELLENT Business School (hạng 3 Palmes): 394 trường

- GOOD Business School (hạng 2 Palmes): 202 trường

- LOCAL Reference (hạng 1 Palmes): 93 trường

Theo bảng xếp hạng, Việt Nam có 3 đại diện thuộc hạng 2 Palmes thuộc top 1000 là:

- Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh (UEH)

- Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG)

- Viện Đào tạo Quản trị Kinh doanh – Đại học FPT (FSB)

Top 3 trường đào tạo kinh doanh tốt nhất thế giới tại Việt Nam theo Eduniversal năm 2014.

UNIVERSITY AND BUSINESS SCHOOL RANKING IN VIETNAM

2 Palmes Of Excellence - GOOD business school with strong regional influence 

Rank by Palmes league Dean’s recommendation rate 2014

University of Economics - Ho Chi Minh City (UEH)

1 96

CFVG - Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion

2 56

FPT School of Business (FSB), FPT University

3 44

Theo trên thì UEH vẫn giữ được vị trí dẫn đầu tại Việt Nam với “Dean’s recommendation rate 2014” khá cao 96% so với 2 trường còn lại 56% với CFVG, 44% với FSB.

Kết quả này xứng đáng với những gì mà UEH đã, đang và sẽ đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tại Việt Nam. UEH đang đổi mới cải cách chương trình, hiện đại và hiệu quả hóa quản lý, nâng cấp cơ sở vật chất tại các cơ sở hiện có trong nội thành và xây mới cơ sở ở khu đô thị nam thành phố rộng 10,3 hecta. Những việc làm trên góp phần nâng cao chất lượng đầu vào và đầu ra, đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ chuẩn quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế toàn cầu khi mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2017.

Nguồn: http://www.eduniversal-ranking.com/business-school-university-ranking-2palms.html

Chia sẻ